รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายจรณเดช บุปผาชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายอำนาจ โพธาทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา