ข้อมูลพื้นฐาน EMIS

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

37010044 บ้านยางคำ
37010066 บ้านทุ่งสว่าง
37010079 บ้านโคกสว่าง
37010082 บ้านหนองแสง

อำเภอชานุมาน

อำเภอปทุมราชวงศา

อำเภอพนา

อำเภอเสนางคนิคม

อำเภอหัวตะพาน

37010233 บ้านดอนว่าน

อำเภอลืออำนาจ