#ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนบ้านหนองแมงดา #เปิดรับสมัคร ตัวแทนเพื่อเข้าอบรม “ค่ายโรงเรียนต้นแบบภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. (เด็กทำหนัง)”

#จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ #ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น

อีเมล์ส่งเอกสาร : nmdschool@amnat-ed.go.th