งานศิลปหัตถกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓