Història

El Grup d’Amics de Montellà va veure la llum el dia 21 de maig de 1983. Aquesta és la data de la reunió oficial de constitució de l’associació com a tal, però cal dir que els seus orígens es remunten a finals de la dècada dels anys 1970, quan un veí que passava els estius a Montellà des de l’any 1954, va propiciar trobades amb veïns residents del poble i també estiuejants esporàdics, encaminades a la creació d’un grup d’ideologia ecologista i costumista, que de forma permanent vetllés per a la defensa de l’ecosistema del municipi de Montellà de Cadí i de la resta de pobles enclavats al Baridà i també a la Batllia, la integritat dels quals perillava davant l’amenaça que suposava l’obertura del Túnel del Cadí, les obres del qual s’iniciaren l’any 1978 i que fou inaugurat el dia 29 d’octubre de 1984.

Els socis fundadors que assistiren a la reunió de constitució del Grup d’Amics de Montellà foren:

Jordi Garriga Viayna

Rafel Ginesta Olm

Eduard Juliench Liesa

Andreu Margalef Manero (+)

Albert Martí Roig

Francesc Xavier Martí Roig

Pere Mill Ribot

Rossend Mir Gasque

Joan Pons Nicolau

Josep Ribera Bombardó

Jaume Ribera Pagès

Josep Subirà Barral

Francesc Torres Buendia (+)

Jordi Torres Marí

Pere Vidal Planas (+)


Tot i no haver-se constituït oficialment, el GAM, va dur a terme algunes accions com ara una campanya de recollida de diners l’any 1983, que foren lliurats al rector de la Parròquia de Montellà, per a ser distribuïts a les persones damnificades de Martinet amb menys recursos que patiren les greus conseqüències de la riuada dels dies 7 i 8 de novembre de l’any 1982.

També a les primeries dels anys 1980 aquests amics i veïns que més endavant es constituirien en una associació, van posar-se d’acord per engegar i liderar el projecte de rehabilitació del sostre interior i teulat exterior de l’església romànica del cementiri de sant Genís, organitzant la recollida d’aportacions fixades per als veïns residents habituals i els esporàdics, i a la vegada aconseguir ajuts de l’administració, en aquest cas la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montellà i Martinet, per evitar que aquesta església es mostrés avui davant dels nostres ulls només com un munt de rocs, la qual cosa avui ben segur que tothom lamentaria.