מילון -dictinary

מצא מה פירוש המילה Handover ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:

לחץ למידע על Handover - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון דוט קום.

לחץ למידע על Handover - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).

לחץ למידע על Handover - המילון החופשי (Free Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון קולינס (Collins English Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון Vocabulary.com.

לחץ למידע על Handover - מילון וורדניק (Wordnik ).

לחץ למידע על Handover - מילון וויקי (Wiktionary).

לחץ למידע על Handover - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון אינפופליז (Infoplease.com).

לחץ למידע על Handover - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).

לחץ למידע על Handover - מילון מבט אחד (onelook.com).

לחץ למידע על Handover - מילון רימזון (Rhymezone.com).

לחץ למידע על Handover - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).

לחץ למידע על Handover - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).

לחץ למידע על Handover - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).