ארונות תיקשורת

yuvalgrishum@amakimtavor.com

ארונות תיקשורת 2018

כיתה1 בית 17 מקבל מועצה נותן לארון כיתה 2 17 משם לארון מרכזי בית 19

כיתה 2 בית 17 נןת ן לבית 19 מקבל מבית 19


ארון תיקשורת חדר שרתים בית 19 מרכזי..

-----------------------------------הסתעפות ישנה אל כיתת סיפריה -----------------------------------

ארון סיפריה מקבל בית 19 נותן לבית 8

ארון בית 8 מקבל מספריה נותן לבית 10 נותן לבית 9

ארון בית 10 מקבל מבית 8

ארון בית 9 מקבל מ8 נותן לבית 11 נותן לבית 27

ארון בית 11 מקבל מבית 9

ארון בית 27 מקבל מבית 9 נותן לבית 21

בית 21 חדר 27 קומה ב

בית 21 חדרי עריכה קומה ג מקבל מארון קומה ב

---------------------------- סוף הסתעפות ישנה --------------------------------------

========================================================

--------------------------- הסתעפות חדשה מתחילה מחדר שרתים בית 19 --------------------------


ארון A חדר היועצת שרון מקבל מבית 19מעביר לארונות B ,C ,M

גישור טלפוניה לארון M

ארון B חדר מורים חטב מקבל מארון A

ארון C חדר מנהלת הילה מקבל מארון A נותן לארון D נותן לארון E

ארון D כיתה מדעית 2 מקבל מארון C

ארון E שירותי נכים מול חדר פיסול מקבל מארון C נותן לארון F

ארון F מבואה בארון חשמל שלב ג חדש (בתוך ארון החשמל ) מקבל מארון E

ארון M חדר מזכירות מקבל מארון A לשים לב לטלפוניה

לשים לב למכשירי קישורים לARUBA IO ? באיזה ארונות נמצאים

1- ספריה

2- ארון B חטב

3 -ארון C חדר מורים מרכזי

4- ארון C ? חדר מורים חטע