השמה זמנית 7 מחשבים

yuvalgrishum@amakimtavor.com

ZMZNI 7COMP