מפת תיקשורת עמקים תבור

טיוטא ראשונה 28-09-2017 yuvalg2017@amakimtavor.com

מקרא 07-01-2018

ארונות לפי בתים :

בית 17 -- כיתה ארון אנטנה מיקרו גל --->17--1

בית 17 ---כיתה ארון פילוג בית + גישור לבית 19 ---> 17-2

בית 19 -- חדר שרתים

בית 20(ספרייה ) ארון בכיתת מחשבים

בית 8 ארון בכיתה י2 8-2

בית 9 ארון בפרוזדור ארון 12

בית 10 ארון בכיתה (צפון) ט2 10-9

בית 11 ארון בקומה ב כיתת ספח 11-22

בית 27 ארון בכיתה מערבית 27-1

בית 21(בית מעבדות )ארון חדר קומה ב 27-2

בית 21 ארון בחדר עריכה 1 קומה ג

בית 1 ארון בחדר יועצת שרון חדר מספר 1-65 ארון A

בית 1 חטב" מסננים ארון B ( ---- (1-71)

בית 1 חדר מזכירות ארון M חדר 2-1

בית 1 חדר מנהלת חטע (הילה ) ארון C חדר 2-13

בית 1 כיתת מעבדות 2 ארון D

בית 1 שירותי נכים מול כיתת פיסול ארון E חדר 3-6

מבואה חדשה שלב ג ארון F