LA NUTRICIÓ

La nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila.

En aquesta web parlarem sobre:

.Explicació d'una dieta equilibrada i saludable

• Proposta de menú setmanal per l’escola amb la seva justificació.

• Informació sobre el funcionament dels aparells implicats en la nutrició

• Informació sobre algunes de les malalties dels aparells implicats en la nutrició (breu descripció, causes i bons hàbits nutricionals per prevenir-la)

• Campanya de prevenció dels trastorns de l’alimentació (anorèxia i bulímia). Incloure el podcast.

• Enllaços interessants relacionats amb el tema.