The Science Labyrint

Løs oppgaver og finn sammenhengen gjennom temaer og nøkkelord.

The sciense labyrint handler om å samle nøkkelord, sammenhenger og"røde tråder" gjennom å løse forskjellige type oppgaver. Når dere har løst en del av labyrinten, må dere bruke det dere har funnet , sette dette sammen,og lage en videopresentasjon i Flipgrid. Labyrinten inneholder flere deler, og du kan sanke poeng for å konkurrere om premier.

Hvordan du skal løse oppgavene, vil varierer fra å søke og lese, til kjøkkeneksperiment hjemme.

Oppgavene trenger ikke å ha noe sammenheng med det du skal komme fram til i de ulike delene. Det er innhold og nøkkelord som er nøkkelen til å se sammenhengene.

Organisering og digitale verktøy - Dere jobber sammen i grupper på 3, i par eller alene. Jobber dere sammen, er det ikke noe problem at den ene kjører eksperiment, mens den andre deltar via videosamtale. Jeg anbefaler Google Hangouts Meet i tillegg til de verktøyene dere bruker til daglig.

Hjelp underveis? I Google chat, kan dere lage "tråder" og stille spørsmål til medlever og faglærer. Alle kan lese det andre skriver. Veiledning får dere ved å bruke Google Hangouts Meet. Da er det kun vi som er med på videomøtet som hører hva vi snakker om.

Videomøte i Meet: i Google kalenderen (gå inn via kursarbeid i Classroom), ser dere når jeg er opptatt. Er jeg ledig er det bare å invitere i Hangouts Meet eller gjør avtale på forhånd via epost; tor.kjelstad@alta.ungdomsskole.no, eller sms 908 53 086.

Steg 1: Eksempel

Klikk på bildet til venstre. Les/lytt artikkelen/teksten. Hva handler den hovedsaklig om. Hva er nøkkelordet?

Lydfil tekst Steg 1.webm