RECURSOS 4º E.P.

Aviso para familias: a partir de hoxe podo facilitarvos as licencias dixitáis dalgunhas materias. Escribídeme un correo co tema LICENCIAS e vos envío as claves persoáis o antes posible para traballar cos libros dixitáis completos de maneira gratuíta.Aquí estou se me precisades: mmayo@albotic.com