Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppekava

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1-2/11, 10.10.2019

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppekava on läbi arutatud ja parandusettepanekud tehtud:

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoolekogus 01.12.2020

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppenõukogus 30.11.2020

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilasesinduses 07.12.2020

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoolekogus 24.08.2021

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppenõukogus 24.08.2021

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilasesinduses 03.09.2021