Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppekava

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1-2/11, 10.10.2019

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppekava on läbi arutatud ja parandusettepanekud tehtud:

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoolekogus 01.12.2020

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppenõukogus 30.11.2020

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilasesinduses 07.12.2020