AKERS FRISKOLA

Skolan där alla syns!

Våra elever når mycket goda studieresultat och skolan ligger alltid högt på rankinglistorna.

Vi skapar

trygghet, arbetsro och studieglädje!