Om oss

Akers Friskola är fristående grundskola, årskurs F-9.

Akers Friskola ligger nära skog och natur i Åkersberga, Österåkers kommun, och är lätt att nå med buss, bil och cykel.

Akers Friskola har två skolbyggnader, egen idrottshall, fotbollsplan, tennisplan och en härlig skog bakom skolgården.

PEDAGOGIK

Vi arbetar med ämnesundervisning enligt Skolverkets läroplan. Varje årskurs F-9 består av en klass med ca 26 elever.

Vi ställer krav på våra elever genom att inspirera och utmana. Varje elev får utvecklas och utbildas i egen takt. Det finns inget tak för hur långt man kan nå.

Vi jobbar dagligen med elevernas sociala trygghet, uppförande och kamratskap.

Vi arbetar både digitalt och analogt. Alla elever i åk 1-9 har en egen Chromebook och ett Elev Login i molntjänst. Eleverna i åk F arbetar med iPads.

Vi har 100 % gymnasiebehöriga elever efter åk 9.

ORGANISATION

Akers Friskola startades år 2000 och är sedan maj 2017 ett helägt dotterbolag i Atvexa AB. Vi omsätter ca 25 Mkr och har runt 40 anställda personer.

Vår övertygelse är att skolpengen ska förvaltas väl och kvalitativt. Därför arbetar vi med låg balansomslutning och överskottsmarginal runt 5 % för att kunna investera i personal, läromedel, digitalisering och kompetensutveckling.

I ledningsgruppen ingår VD/Rektor och skolans två förstelärare.

ELEVEN I FOKUS

Akers Friskola finns till för att utbilda och bilda elever.

Vår vision är att vara en av de bästa grundskolorna i Sverige.

Mål som ska uppfyllas varje läsår:

  • att 100 % av våra elever ska vara behöriga till gymnasiet
  • att leverera en erkänt hög utbildningskvalitet och förtjäna en stabil kö i alla årskurser till skolans 260 platser