Fritidshem

Akers Friskolas fritidshemsverksamhet är öppen för fritidsanmälda barn med skolplats i Akers Friskolas årskurser F-6.

Ansökan och uppsägning av fritidshemsplacering görs på kommunens hemsida.

Om fritidshemsverksamheten

MORGONFRITIDS: På morgonfritids är barnen antingen ute på skolgården eller inne i gula klassrummet och leker tills det ringer in kl 8.00

MELLANMÅL F-6: När skoldagen i F-3 är slut kl 13.45 serveras mellanmål fram till 14.15. Eleverna äter ute eller inne beroende på vädret.

MELLANMÅL 4-6: Akers Friskolas inskrivna fritidselever 4-6 serveras mellanmål i matsalen 14.15-15.00

FRITIDSAKTIVITETER F-3: Utelek till kl 15.15, därefter inneaktiviteter som bild, pyssel, bakstuga och musik. Två eftermiddagar i veckan är det extra-gympa - mycket uppskattat av alla spring- och hoppsugna barn. Torsdagar har vi 3:a-klubb där åk 3 samlas 14.00-16.00 och bakar, skapar eller gör något kul tillsammans. Åk 1 har skaparverkstad på fredagar 12.15.

FRITIDSAKTIVITETER 4-6: Eleverna i åk 4-6 har möjlighet att göra läxor, läsa, spela spel, pyssla, rita, extragympa mm

ÖPPETTIDER

Fritidshemmet har öppet 7.30 -17.30 varje vardag.

Fritidshemmet har öppet på loven. Ca tre dagar per år har vi fortbildningsdagar och då är både skola och fritids stängda. Alla elever och föräldrar meddelas i god tid.

Under sommaren stänger hela skolan v 28-31

HÄMTNINGSRUTINER

Föräldrar hämtar sina barn senast 17.20, alltså 10 minuter innan skolan stänger. När barnen går hem säger de adjö till en fritidspersonal och ser till att de blir avprickade på listorna.