Förskoleklass

Om förskoleklassverksamheten


INSKOLNING

I maj innan skolstart bjuder eleverna i årskurs 2, som är faddrar för de nya F-barnen, in till ett vårspel. Föräldrar och barn välkomnas till sång, teater, lek, spel och picknick i det gröna.

I augusti skolas barnen in under en tre-dagars-period.