Föräldraengagemang

Akers Friskolas föräldraråd

Föräldrarådet består en-två representanter från respektive klass och skolledningen. Rådet träffas en gång per termin för möte. Rektor är sammankallande.

Mötena protokollförs av skolledningen och delges alla elever, vårdnadshavare och medarbetare via Schoolity.

Föräldrarådet syfte är att

  • fungera som en samrådsgrupp för alla elever och vårdnadshavares bästa genom att öka vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet över elevernas skolgång.
  • skapa en god sammanhållning föräldrar emellan.


Klassföräldrar

Varje läsår utses två klassföräldrar per årskurs. En klassförälder:

  • är språkrör för föräldrar i avsedd klass och deltar i på föräldrarådets möten.
  • förmedlar frågor, funderingar och tar tillvara på kreativa idéer
  • planera och koordinerar aktiviteter och sociala sammankomster för föräldrar och elever (t.ex. brännboll, korvgrillning, filmkvällar, maskerader.


Aktiviteter och projekt

Föräldrarådet genom dess klassrepresentanter anordnar följande aktiviteter:

ÅK F, 1 -

ÅK 2 - arrangerar drop-in-fika i F-3 under hösten samt bakar och säljer julgodis under julavslutningen

ÅK 3, 4, 5 -

ÅK 6 - arrangerar Halloweendisco för F-3

ÅK 7 - bakar och säljer fika under julavslutningen samt anordnar skidresa för åk 7-9

ÅK 8 - arrangerar Alla Hjärtans Dag-disco för F-3 samt bakar och säljer fika under sommaravslutningen

ÅK 9 - anordnar klassresa (med fördel efter läsårets slut)