Dokument

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING - ELEV

Alla elever i Akers Friskola är försäkrade via Österåkers kommun. Om ditt barn råkat ut för en olycka under skoltid eller under ordinarie färdväg till och från skolan, gör du en skadeanmälan till Österåkers kommuns försäkringsbolag via länken skadeanmälan för elev .