AKERS FRISKOLA

Skolan där alla syns!

Våra elever når mycket goda studieresultat och skolan ligger alltid högt på rankinglistorna.

Vi skapar

trygghet, arbetsro och studieglädje!

Akers Friskolas betygsresultat 2020

Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Genomsnittligt meritvärde: 271,5 poäng

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 97%

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program: 97%

Andel behöriga till yrkesprogram: 97%