Portal Frivillige, Tillitsvalgte & Innleide

Velkommen

Denne portalen er for tillitsvalgte, frivillige og innleide som alle er med i organiseringen av Akerselva Padleklubb. Innholdet i portalen er også åpent på Internett for andre, mens underliggende innhold krever tilganger i henhold til oppgaver og ansvar. Spørsmål sendes til frivillig@akerselvapadleklubb.no.

Tilgang brukere

Selve portalen er også åpen mot Internett slik at alle andre som vil vite det overordnede om klubben enkelt kan finne ut det.

Mer underliggende informasjon som er av intern karakter kan tildels nås fra portalen, iforhold til hvilken arbeidsgruppe du er i eller tillitsverv (rolle).

Du må ha en Google-konto for å kunne logge på (en kan også lenke en ikke-Google-konto til en Google konto om det ønskes). Spørsmål om tilganger eller forhold du vil ta opp kan rettes til admin@akerselvapadleklubb.no. Merk at dokumenter oppdateres direkte i sentralt dokumentbibliotek for de som har oppdateringstilganger.

Tilgang verktøy

Se toppemenyen Verktøy & Info, snarveier til høyre, samt dernest de enkelte organisasjonssider for info om de fleste verktøy som er i bruk.

Hvor mye du når av underliggende informasjon på de enkelte sidene avhenger av hvilke funksjoner/team du er med i.