Vulnus

El projecte VULNUS habilita un espai d’experimentació sobre dos temes molt poc populars que ningú vol mirar. La vulnerabilitat i el sofriment. Aquest és un projecte de creació teatral que posa al centre una reflexió amplia sobre aquestes qüestions i explora les imatges socials que suscita la vulnerabilitat, la seva ubicació, les reaccions socials que construïm cada dia, el què ens passa i el què fem amb el què ens passa.

Si bé la nostra època no vol saber res d’aquests temes i s’esforça en silenciar-los a cop de pastilla i venta d’estàndards ideals d’independència i fortalesa, nosaltres pretenem interrogar-nos sobre el que som realment com a humans; sobre el que ens interpel·la èticament davant la vulnerabilitat.

https://www.facebook.com/proyectovulnus/

Fragment: Asun Pié Balaguer

Imatge: Toni Pié Balaguer