Formació

Cursos, seminaris, jornades:

Aquest servei té com a objectiu impartir formació especialitzada en l’àmbit de la salut mental i la diversitat funcional.

Està dirigit a professionals actius d’entitats, organitzacions, escoles d’educació, etc. que exerceixen en l’àmbit del la salut mental i la diversitat funcional i desitgin rebre formació continuada i especialitzada, de manera que es donarà resposta a la demanda educativa específica que sol·liciti l’entitat que contracta el servei.

Acolliment d’estudiants en pràctiques:

Acollim a estudiants en pràctiques d’Educació social, Treball social i Integració social, les quals compten amb el suport d’un servei de tutorització des d’Aixec.

Mantenim actualment convenis de col·laboració amb:

-Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

-Universitat de Barcelona (UB)

-Centre d’Estudis Roca

-Pere Tarrés