นายปัญจา พรรณประสาธน์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวชลิดา  ภูมิแจดำ 

เจ้าหน้าที่พัสดุวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th