ข้อมูล 9 ประเภท

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ปีการศึกษา 2565


6.ข้อมูลด้าน หลักสูตร


หลีกสูตรok.pdf

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th