สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าบริษัทรองรับงาน

1.บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม)

2.บริษัท บางเขน ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

3.บริษัท ธัญบุรี ออโต เอาท์เลท จำกัด

4.บริษัท เฉลิมชัย ออโต้ไทร์ จำกัด

5.บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขา กาญจนาพิเษก-บางบอน

6.อู่ เจที ออโต้เซอร์วิส

7.บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ เอ มอร์ จำกัด

8.บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

9.บริษัท วิศวเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

10.บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขาสาขาโลตัส รังสิต

11.กลุ่ม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์

12.บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


***สวัสดิการ : ค่าแรงขั้นต่ำ OT เบี้ยขยัน ยูนิฟอร์ม ค่าอาหารกลางวัน***