นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

นายไรฮ้าน กองสิน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก