Οξειδωτικές βαφές για βλεφαρίδες

Τροποποίηση του κανονισμού καλλυντικών για επαγγελματική χρήση σε βαφές

Ορισμένες οξειδωτικές βαφές μαλλιών μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την βαφή βλεφαρίδων , με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά θα χορηγούνται αποκλειστικά σε επαγγελματίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν

Αυτό προκύπτει από το αιτιολογικό της νέας τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού καλλυντικών

Το ιστορικό της τροποποίησης

Η χρήση οξειδωτικών βαφών μαλλιών για βαφές βλεφαρίδων είναι ευρέως διαδεδομένη στην ΕΕ.

Τα προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση σε στούντιο κομμωτηρίων ή σε σαλόνια ομορφιάς. Χρησιμοποιούνται με προφυλάξεις (κλειστά μάτια, βλέφαρα καλυμμένα με ειδικές προστατευτικές ασπίδες..)

Ωστόσο ,σύμφωνα με τον Κανονισμό καλλυντικών και τον ορισμό της «τρίχας» , τα περισσότερα συστατικά βαφών μαλλιών αποκλείονται από τις βαφές βλεφαρίδων .

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι ,το επίπεδο του κινδύνου είναι διαφορετικό αναλόγως με το εάν τα καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στο τριχωτό της κεφαλής ή στις βλεφαρίδες.

Συνεπώς, απαιτείται ειδική αξιολόγηση για τη χρήση των ουσιών βαφής μαλλιών στις βλεφαρίδες.

Το 2015 , η Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Ε για τα καταναλωτικά προϊόντα SCCS,γνωμοδότησε σχετικά με τις οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών και το υπεροξείδιο του υδρογόνου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα για τις βλεφαρίδες .

Σύμφωνα με αυτή την γνωμοδότηση , συγκεκριμένες οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών που έχουν κριθεί ασφαλείς για χρήση σε βαφή μαλλιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από επαγγελματίες και σε προϊόντα που προορίζονται για τη βαφή των βλεφαρίδων.

Για να μπορούν οι επαγγελματίες να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με πιθανές παρενέργειες της χρήσης αυτών των προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες τους κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2017 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την γνωμοδότηση αυτή και προχώρησε στην τροποποίηση του Κανονισμού

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ θεσπίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και άρχισαν να ισχύουν στα τέλη Μαρτίου.

Η βιομηχανία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος .

Οι οξειδωτικές βαφές που προστέθηκαν στο παράρτημα ΙΙΙ

Χημικό όνομα: 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή τις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,4 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας)

Χημικό όνομα:3-(2-Hydroxyethyl)- p-pheylenediammonium sulphate

α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας).

β)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,75 % (υπολογιζόμενη ως ελεύθερη βάση)

Χημικό όνομα: 2-Aminopyridin-3-ol

α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %

β)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %.

Χημικό όνομα: 1,3-Benzenediol, 2- methyl

α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,8 %.

βΜετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %.

Χημικό όνομα: 4-Aminophenol

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,9 %.

Προειδοποιήσεις για Προφυλάξεις

Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:

α)Η αναλογία μείξης.

β)Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

γ)Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

•Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

•Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

.Εχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

.Είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

Εχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν


Πηγές :

EUR -Lex