AERO Current and 2024-2025
Student Annual
Permission Forms
Formularios de permiso anual para estudiantes

Roczne formularze zezwoleń studentów

نماذج الإذن السنوي للطالب

Complete the AERO Student Annual Permission Forms (REQUIRED)

You are required to complete the AERO Student Annual Permission Forms for your student. If you have more than one student, you will need to complete this form below for each student. Please contact us at (708) 496-3330 if you need to request a paper copy of the AERO Student Annual Permission Forms. 

Please select the link below to complete the AERO Student Annual Permission Forms process using your computer, tablet, or phone.

AERO Student Annual Permission Forms


Complete los formularios de permiso anual para estudiantes de AERO (REQUERIDO)

Debe completar los Formularios de permiso anual para estudiantes de AERO para su estudiante. Si tiene más de un estudiante, deberá completar este formulario a continuación para cada estudiante. Comuníquese con nosotros al (708) 496-3330 si necesita solicitar una copia impresa de los Formularios de permiso anual para estudiantes de AERO. 

Seleccione el siguiente enlace para completar el proceso de Formularios de Permiso Anual para Estudiantes de AERO usando su computadora, tableta o teléfono.

Formularios de permiso anual para estudiantes de AERO


Wypełnij roczne formularze pozwolenia studenta AERO (WYMAGANE)

Musisz wypełnić roczne formularze uprawnień AERO dla swojego ucznia. Jeśli masz więcej niż jednego ucznia, musisz wypełnić poniższy formularz dla każdego ucznia. Skontaktuj się z nami pod numerem (708) 496-3330, jeśli chcesz poprosić o papierową kopię rocznych formularzy zezwoleń studenckich AERO. 

Wybierz poniższe łącze, aby wypełnić proces rocznych formularzy uprawnień AERO Student za pomocą komputera, tabletu lub telefonu.

Roczne formularze zezwoleń studenckich AERO


أكمل نماذج الإذن السنوي للطالب AERO (مطلوب)

أنت مطالب بإكمال نماذج الإذن السنوي للطالب AERO لطالبك. إذا كان لديك أكثر من طالب واحد ، فستحتاج إلى إكمال هذا النموذج أدناه لكل طالب. يرجى الاتصال بنا على (708) 496-3330 إذا كنت بحاجة إلى طلب نسخة ورقية من نماذج الإذن السنوي للطلاب AERO. 

يرجى تحديد الرابط أدناه لإكمال عملية نماذج الإذن السنوي لطالب AERO باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف.

نماذج الإذن السنوي للطالب AERO


In addition, the Emergency Contact Update Form and Health Update Forms will be sent home by your teacher at the beginning of the school year. These forms only need to be completed if there are any changes. If you need a copy or missing a copy of these forms, please ask your Teacher or Program Supervisor and they can either email or send copies home with your student.

Además, el Formulario de Actualización de Contacto de Emergencia y los Formularios de Actualización de Salud serán enviados a casa por su maestro al comienzo del año escolar. Estos formularios solo deben completarse si hay algún cambio. Si necesita una copia o falta una copia de estos formularios, pregúntele a su maestro o supervisor del programa y ellos pueden enviar copias por correo electrónico o enviar copias a casa con su estudiante.

Ponadto formularz aktualizacji kontaktu w nagłych wypadkach i formularze aktualizacji stanu zdrowia zostaną wysłane do domu przez nauczyciela na początku roku szkolnego. Formularze te należy wypełnić tylko w przypadku jakichkolwiek zmian. Jeśli potrzebujesz kopii lub brakuje kopii tych formularzy, zapytaj swojego nauczyciela lub opiekuna programu, a oni mogą wysłać e-mail lub wysłać kopie do domu z uczniem.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إرسال نموذج تحديث الاتصال في حالات الطوارئ ونماذج تحديث الصحة إلى المنزل من قبل معلمك في بداية العام الدراسي. يجب إكمال هذه النماذج فقط إذا كانت هناك أي تغييرات. إذا كنت بحاجة إلى نسخة أو نسخة مفقودة من هذه النماذج ، فيرجى سؤال معلمك أو مشرف البرنامج ويمكنهم إما إرسال نسخ بالبريد الإلكتروني أو إرسالها إلى المنزل مع الطالب.