L'allotjament que us oferim des de l'organització és l'Hotel Travé de Figueres, tot i que podeu optar per fer la reserva a qualsevol altre hotel o pensió de la ciutat.

En cas d'escollir l'hotel Travé nosaltres ens encarreguem de la reserva i gestió amb les condicions especificades tot seguit i els següents preus per persona en règim de pensió completa. Els dinars es faran a l'escola Sant Pau i els esmorzars i sopars a l'hotel Travé (dinar i sopar dia 2; esmorzar, dinar i sopar dia 3; esmorzar, dinar i sopar dia 4; esmorzar dia 5):

 • Habitació doble: 160€
 • Habitació triple: 150€
 • Habitació quadruple: 140€

Si s'arriba la nit abans (dilluns 1) s'ofereix dormir i esmorzar (sense sopar) pels següents preus:

 • Habitació doble: 36€*
 • Habitació triple: 33€*
 • Habitació quadruple: 30€*
  • *Aquests preus són per persona en cas que arribin la nit abans totes les persones que ocupen l'habitació. En cas contrari s'hi haurà d'aplicar un suplement.

PER A LES PERSONES QUE NO S'ALLOTGEN A L'HOTEL

Es pot reservar els dinars i sopars a l'hora de fer la inscripció amb els següents preus:

 • Dinars a l'escola Sant Pau (al costat de l'institut Ramon Muntaner): 7€ per dia. 21€ els tres dies
 • Sopars a l'Hotel Travé: 14€ per dia. 42€ els tres dies
 • A l'escola d'estiu es podrà reservar algun dinar i/o sopar esporàdic, sempre que s'avisi al començament de la jornada.