Inscripció 2018

Període d'inscripció exclusiu per als socis a partir del 30 d'abril.

No socis a partir del 14 de maig.

A partir del 10 de juny la inscripció té un cost afegit de 10€.

Últim dia d'inscripció: dimarts, 26 de juny a les 15h

Núm de compte per fer el pagament: ES62-1491-0001-27-2059605127 (Triodos Bank)