Els tallers 2018

OPCIÓ 1:

Podreu fer tres tallers dels vuit que us proposem. Cada taller tindrà una durada de 6 hores. AL FORMULARI HAUREU D'ORDENAR PER ORDRE DE PREFERÈNCIA TOTS ELS TALLERS (essent 1 la primera opció-molt interès, i 8 la darrera opció-gens interès) SENSE REPETIR CAP NÚMERO. Si aquest fos el cas, el vostre formulari serà nul (repasseu-ho bé i numereu-vos a part els 8 tallers abans d'omplir el formulari).

OPCIÓ 2:

Seleccionar exclusivament el taller Grans formacions: La pràctica instrumental a l’ensenyament obligatori de l'Oriol Ferré. Aquest taller té una durada de 18 hores.

A part d'aquests tallers la formació inclou altres activitats comunes als assistents i que no són opcionals fins arribar a les 30 hores de formació.

TALLERS DE L'OPCIÓ 1

CREAPOLIS

Xavi Fort

1a. Sessió: presentació del taller. Reflexió sobre la creativitat musical a l’aula a l’entorn de la música popular moderna. Recursos musicals i instrumentals que convé dominar: activitat pràctica en relació al ritme, les parts melòdiques, a l’harmonia, textures i entorns sonors. Transversalitat de l’activitat.

2a. Sessió: Activitat pràctica en grup. A partir d’unes imatges crear el suport sonor. Metodologia de treball a l’aula. Recursos musicals i instrumentals per a realitzar l’activitat. Valoració dels treballs realitzats. Valoració de la idoneïtat de l’activitat. Valorar la possibilitat d’adaptar-la total o parcialment a les vostres necessitats. Transversalitat.

3a. Sessió: Activitat pràctica en grup. Creació musical lliure. Metodologia de treball a l’aula. Recursos musicals i instrumentals que convé dominar. Valoració dels treballs realitzats. Valoració de la idoneïtat de l’activitat. Valorar la possibilitat d’adaptar-la total o parcialment a les vostres necessitats. Transversalitat.

Material que ha de dur cada participant pel taller: portar el seu instrument (en cas de piano o altres no transportables, portar-ne algun que es sàpiga tocar). Si es disposa d'ordinador també portar-lo (no imprescindible).

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

INSTRÒNICS-MAKERS A L'AULA

Marc Sibila

Instròniks és un projecte educatiu que vol utilitzar la teconologia com a forma d'aprenentatge i com a recurs pedagògic. Unim tecnologia i música. És una introducció per veure que la Robòtica Educativa és senzilla, motivadora i resolutiva. En el taller veurem, farem i tocarem diferents exemples que podrem utilitzar a l'aula. Bàsicament treballarem amb Scratch, MakeyMakey i Arduino, però tindrem molts exemples de diferentes plaques i programes que podrem utilitzar a tots els nivells. Una bona manera per introduir els projectes STEAM al nostre centre.

Material que ha de dur cada participant pel taller: millor si es porta ordinador portàtil (no imprescindible)

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

JOCS MUSICALS

Estêvão Marques

Una trobada amb el món infantil de la cultura popular brasilera. Cançons, danses i ritmes que són tocats a les festes es reinventen a l'aula. Explorarem la percussió del Brasil amb culleres, jocs, balls i melodies que expliquen històries.

Material que ha de dur cada participant pel taller: roba còmoda per al moviment.

INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

TRENCACLOSQUES MUSICALS PER ALS MÉS PETITS

Albada Blay

Taller pràctic on es donaran a conèixer un gran ventall de petites activitats musicals que, encadenades amb coherència i harmonia, esdevindran grans experiències pedagògiques per als més petits. Un trencaclosques de jocs musicals divertit, ric i creatiu.

Infantil

Material que ha de dur cada participant pel taller: algun instrument de percussió petita (cròtals, claves, caixa xinesa, maraques, sonalls, triangle, etc...) Recomanem marcar-los per no perdre'ls.

INFANTIL

DANSA-CREATIVA

Carmen Nájera

El taller constarà d'una preparació física passant per diferents llenguatges de moviment. Començarem sentint l'espai, escoltarem el nostre cos per agafar consciència, treballarem el contacte amb els companys, donarem consignes per investigar les nostres possibilitats i provocarem estats diversos per trobar un camí nou de moviments sorprenents, sempre treballant des de la nostra essència i respecte. Una provocació que pot sortir des de la música, des de la paraula, des d'una cançó. Des de l'aquí i l'ara, escoltant el nostre estat d'ànim fent participar el nostre cos des de els nostres límits, sempre per anar més enllà i poder sorprendre'ns cada dia de nosaltres mateixos i gaudir cada moment fins l'últim segon. També farem un treball d'improvisacions, aquest espai per improvisar amb el nostre cos, sempre acaba sorprenent a tots aquells que hi participen, tenir un espai per poder ser nosaltres mateixos sense barreres. És molt important que vivim aquesta experiència per després mostra-ho als nostres alumnes. És un espai meravellós, ja que quan ho presenteu als alumnes, ells mateixos s'enganxen ja que et fa sentir molt bé i es un espai per alliberar-te i estar amb tu sense cap director. Cada un troba el seu codi personal i gaudeix de poder interactuar amb els companys.Realment és una joia que fa tenir molt adeptes.

Material que ha de dur cada participant pel taller: roba còmoda pel moviment

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

NORDIC SOUNDS

Elisa Seppänen

Immergeix-te en l’escenari i atmosfera nòrdics a través d’un procés d’educació musical elemental que inclou els elements del joc, la cançó, la dansa i l’audició activa! Conjuntament amb la comunitat musical viatjarem de manera profunda cap al ritme i la cadència dels contes folklòrics nòrdics.

L’Elisa és músic i compositora i té interessos personals des dels col·lectius rítmics i la música folk o ethno fins als estils de música tradicional i clàssica. La seva passió és ensenyar en entorns diferents i aprofundir en els processos col·lectius i creatius amb els quals es troba.

www.nordicsounds.info

INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

(taller en llengua anglesa)

IMPRO PER A XICS: CREEM I IMPROVISEM AMB ELS MÉS PETITS

Alba Pujol

D’una manera vivencial i lúdica, descobrirem com els més menuts poden començar a crear i improvisar rítmicament i tonalment des de ben petits, i més enllà. Compartirem recursos i estratègies pràctiques i accessibles a través de l’exploració de diferents textures i modes musicals, seguint la perspectiva de la “Music Learning Theory” de Gordon.

Material que ha de dur cada participant pel taller: roba i calçat còmodes

INFANTIL I CICLE INICIAL

EINES I ESTRATÈGIES PER A PREPARAR UN MUSICAL

Francesca Masclans

A partir de material concret escollit de diversos musicals, aprendrem tots els passos necessaris per a la preparació d'un musical. Treball musical, actoral, de guió, vocal i l'ús de la microfonia.

INFANTIL I PRIMÀRIA

Material que ha de dur cada participant pel taller: portafolis i retolador fluorescent

TALLER DE L'OPCIÓ 2

GRANS FORMACIONS MUSICALS: LA PRÀCTICA A L'ENSENYAMENT OBLIGATORI

Oriol Ferré

L’objectiu del curs és donar a conèixer diferents eines metodològiques per afrontar amb èxit la creació d’un gran conjunt musical en un centre educatiu. Com s’estructura una formació amb diferents instruments? Com es pot encarar un projecte d’aquestes característiques en un centre d’ensenyament obligatori? Durant el curs analitzarem diferents models pedagògics i crearem una proposta pràctica: la “AEMCAT Brass Band”, una banda de trompetes, trombons, bombardins i tubes.

Per què crear una gran formació en un centre educatiu?

Integrar la formació d’un instrument sense necessitat de coneixement previ en un centre escolar i iniciar els alumnes en la música de forma col·lectiva mitjançant la formació d’una gran formació instrumental és la millor forma de democratitzar l’accés a la pràctica musical. Els principals beneficis d’aquesta pràctica són la consecució de la igualtat d’oportunitats, en particular pel que fa a la competència artística, i la detecció del talent. L’alumne veurà millores en diferents paràmetres:

• A nivell pròpiament musical: construcció de la intel·ligència musical a partir de l’observació, l’experimentació i la vivència sensorial

• A nivell educatiu: desenvolupament de capacitats com ara l’expressió, la concentració, l’esforç o la creativitat

• A nivell de cohesió: augment del sentiment de pertinença al grup

Matèria

Durant el curs ens convertirem en membres actius d’una gran formació musical de vent metall, la “AEMCAT Brass Band”, que ens servirà d’exemple per treballar els continguts i aconseguir els objectius proposats. Veurem els principals paràmetres educacionals per conèixer les possibilitats mecànico-melòdiques d’un instrument i quina és la millor forma per aconseguir que tots els components d’una banda instrumental escolar es coordinin entre si. Les activitats i dinàmiques de grup que veurem són extrapolables a altres formacions com ara la Big Band, l’orquestra, el conjunt d’ukeleles, els acordions…

Treballarem un repertori que ens permetrà amalgamar els coneixements adquirits en les activitats prèvies i pararem especial atenció en el component lúdic de les classes: durant el curs descobrirem diferents metodologies per coordinar una banda instrumental mitjançant activitats dinàmiques i participatives. Els alumnes del curs no cal que siguin necessàriament instrumentistes.

Temari

• Warm-up: exercicis previs d’escalfament, amb i sense instrument

• Iniciació: els primers passos per crear una orquestra

• Possibilitats mecànico-melòdiques dels instruments

• Notació i prenotació musical

• Exercicis de coordinació i percussió corporal aplicats a l’aprenentatge de l’instrument per millorar el sentit rítmic del grup

• La tècnica de l’instrument en grup

• L’harmonia com a recurs a les classes grupals

• El repte de la politonalitat. Com afrontar-lo?

• Interpretació d’un repertori bàsic. Es treballaran diferents composicions musicals de diferents estils

• Soundpainting aplicat a l’aprenentatge de l’instrument

• Dinàmica dels jocs de rol en conjunt

• El concert: petit concert on s’interpretarà el repertori treballat durant el curs

Format

El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic i es durà a terme a través de grups de treball. A banda de la part teòrica corresponent, els alumnes hauran de participar activament en les diferents metodologies, aportar el seu coneixement i buscar punts d’unió amb la resta d’alumnes.

Material

Els instruments el porta el formador, tot i que els/les assistents poden portar els seus.


PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA