Presentació

Segona edició de l'Escola d'Estiu a Banyoles amb la imperiosa necessitat de treballar els nous currículums. Aquesta segona edició hem variat la organització dels tallers i la organització tal i com els assistents van valorar a la primera escola de Tarragona: tallers més llargs. Cliqueu el cartell per anar al programa d'activitats.

Aquest any vam pretendre fer un tast de la nova llei d'educació que entraria en vigència a partir del següent mes de setembre. Aquesta edició vam seleccionar formadors i formadores que fossin professionals a la recerca de nous camins i noves maneres de treballar. Hem donat un paper important a les TAC i als àmbits creatius de la instrumentació i de la dansa, l'audició activa i la direcció i el cant coral. Es pretenia donar una visió pràctica per a l'aplicació de la nova LOE als centres educatius. El procés de programació per competències exigia una dedicació especial. Hem procurat oferir tallers de tots els àmbits de la formació: audició, direcció, cançó, TIC, dansa i moviment i interpretació. Valoració La valoració dels/de les assistents ha estat novament molt positiva. L'AEMCAT ha seguit incidint en el que són necessitats urgents de planificació i programació amb un nou currículum. D'altra banda han estat valorats molt positivament els tallers TIC i de moviment i també els de percussió i direcció i cant coral. Altres valoracions i aspectes per millorar Considerem millorables els repertoris de cant coral per tal que puguin ser d'aplicació directa amb els alumnes als centres educatius i a tal efecte procurarem millorar-lo. També hem vist molt necessari concentrar més els espais de formació i l'allotjament, tot i que aquest darrer tema és difícil de compaginar en algunes ciutats catalanes. En aquesta edició la mitjana de valoració dels formadors i formadores també ha estat molt alta, tot i que el tema dels currículums fos certament feixuc i poc atractiu. Els concerts s'han valorat positivament tot i que segurament ens han demanat la possibilitat de tenir jornades lliures per poder deixar espais de temps lliure. Es valora com excel·lent l'activitat amb el "Cor del Teatre" que s'ha anat consolidant com un espectacle de primer ordre dins del panorama musical català. Vam fer una bona tria!