Contacte

CORREUS DE CONTACTE

- El correu general és aemcat@aemcat.cat

- La gestió de socis a socis@aemcat.cat

- La gestió de llista i repositori a moderador@aemcat.cat.

- La llista de correu és llista@aemcat.cat