Matematyka dla Liceum

Na kolejnych podstronach, dla klas licealnych znajdują się aplikacje matematyczne, które pomagają zrozumieć i utrwalić szereg zagadnień z podstawy programowej matematyki . Aplikacje te są cały czas rozwijane i modyfikowane, tak aby lepiej służyły uczniom Liceum Niepublicznego Fundacji ADYS i pomagały im w pracy nad pokonaniem własnych trudności i w przygotowaniu do zdania egzaminu maturalnego.