Advance Supply Chain Solutions Việt Nam

Mô-đun sắp tới trong chương trình CIPS Diploma

Các mô-đun trong thời gian tới trong chương trình CIPS Level 4 Diploma in Procurement and Supply. Xem chi tiết chương trình >>>>

Lịch học của các khóa học ngắn hạn/ Workshop của Advance SCS

Lịch các khóa học ngắn hạn trong năm 2019 và 2020. Chi tiết về các khóa học này, quý vị vui lòng truy cập tại đây.