ฝ่ายบริหารทั่วไป

General Administration Subdivision of Assumption College Ubonratchathani

ประกาศ

ขอรับบริการ

สารสนเทศ

อัพเดทข่าวปฏิบัติงาน

---------- ⚙⚙⚙⚙ ----------

ซ่อมแซมด้านหลังอาคารหลุยส์มารี

ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย

ซ่อมกำแพงหลังอาคารเซนต์แมรี่ III

ซ่อมแซมผนังห้องสมาคมผู้ปกครองฯ

รับวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน

ประกอบอาหารมอบ รพ.

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์

ซ่อมกำแพงหลังอาคารเซนต์แมรี่ II

อาหารกลางวันพี่ประถม 17/08/2564

ห้องเรียนเตรียมวิศวะ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เปลี่ยนต้นไม้หน้าอาคารบาเยต์

ซ่อมกำแพงหลังอาคารเซนต์แมรี่

ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

ติดตั้งพัดลมห้องเรียนเตรียมวิศวะ

เปลี่ยนฟิวส์แรงสูงแผนกอนุบาล

แก้ไขตู้ควบคุมระบบน้ำหอพักหญิง

ขนย้ายนมโรงเรียน

ซ่อมบำรุงตู้น้ำดื่ม

ซ่อมเครื่องซักผ้าหอพักหญิง


แจกนมโรงเรียน


โครงการคัดแยกขยะ

ติดตั้งรางน้ำอาคาร EBP

เปลี่ยนป้ายหน้าห้องเรียน

ทาสีผนังอาคาร EBP

ประชุมพนักงาน 2/2564