ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการเรียนรู้ .....ไปกับ วิชา ลูกเสือ

แม้โรงเรียนจะหยุด แต่การเรียนรู้ของพวกเราจะไม่หยุดนิ่ง .... สู้ สู้ ไปด้วยกันน่ะครับเด็กๆ

แม้โรงเรียนจะหยุด แต่การเรียนรู้ของพวกเราจะไม่หยุดนิ่ง .... สู้ สู้ ไปด้วยกันน่ะครับเด็กๆ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับ งานลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ด้วยรักและห่วงใยลูกๆทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-19) ไปด้วยกัน ด้วย 8 วิธี ลูกเสือไทย รู้ทัน ป้องกัน โรคโควิด-19 โดยการจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานการณ์


“จุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติและในชุมชนระหว่างนานาชาติ”


โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

302 / 342 ถนน พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-279-0415 เว็ปไซค์ : www.abss.ac.th/

หากสงสัยมีข้อซักถาม

สามารถติดต่อคุณครู

ได้โดยตรง ที่ช่องทาง Line