การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี งูกัด ชักเกร็ง เลือดกำเดาไหล น้ำร้อนลวก
We Mahidol : https://youtu.be/vyUWig1Y_y4

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารติดคอ
We Mahidol : https://youtu.be/p2U1nPoAbTc

การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี
We Mahidol : https://youtu.be/l7vZqtUpCA8

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ l Occupational Health and Sefety l University of Phayao
https://youtu.be/1Ga8pJww7r0