We did MMA (Mixed Martial Arts) before it was born!!

ABCD Budokai SWEDEN är samarbetsorgan för Budo klubbar och föreningar med andra typer av kulturell asiatisk verksamhet och som inkluderar funktionsnedsatta på något sätt.

Medlemskap kan vara i form av ansluten förening eller individuellt ansluten.

ABCD Budokai SWEDEN leder och organiserar de "prova på Budo som funktionshindrad"-läger och dagar som arrangeras på olika platser runt om i landet. Vi har under åren kommit att spänna över ett mycket bredare spektrum än bara Budo samt att vi vill vara en förening öppen för alla även de som inte har funktionshinder och har härigenom kommit att kunna utvecklas till en kulturförening där vi hoppas kunna sysselsätta oss med allehanda aktiviteter som har med Asien att göra såsom t.ex. kalligrafi, matlagning, origami, anime/manga, Budo m.m.

NYHETER!!

Våra samarbetspartners

ABCD Budokai Sverige är stolta över att ha samma leverantör av utrustning son de berömda Brittiska Royal Brigade of Gurkhas. Genom detta införlivar vi en förhoppningsvis växande del av Nepalesisk kultur i vår verksamhet.