Munkáink

A címsorokra kattintva megtekintheti a részletes leírást!

Ingyenes tanácsadás, segítségnyújtás!

Alapítványunknak 2010-ben indult el a megalakulása és 2011-ben került bejegyzésre a Miskolci Törvényszéken.

Feladatunk és küldetésünk tekintetében jelentős szerepet fektettünk a humán, azaz embereket érintő feladatellátásra, noha elsődlegesen településfejlesztés a célunk, de ugyanakkor tudjuk, hogy hiába  a szép terek, parkok, települések, ha az emberek olyan problémákkal küzdenek, hátrányos helyzetükben, szegénységükben, leszakadtságukban, hogy eltörpül mellette az egyéb fejlődés, hiszen egy szépen formálódó településnél élni s kell tudni benne.

Ugyan megindulásunkkor még magunk is anyagi források hiányával küzdünk, mint szinte minden civil szervezet, de ez cseppet sem akadályoz benne, hogy amink már megvan (akaratunk, energiánk és tudásunk) azzal ne kezdjük meg küldetésünk, szolgálatunk teljesítését.

Már az induló kuratórium tekintetében igyekezett az alapító olyan csapatott összeállítani, amelyben a kurátorok szakmai kompetenciái akár összetettebb, nagyobb kihívást jelentő feladatok megszervezésére, ellátására is alkalmas.
Az alapítvány indulásakor a kuratóriumi tagok:
Hoczáné Frankó Anna, Matkóné Gombár Gabriella, Restás László, Suba László, Szlobodnik László

Az előzőekből kiindulva minden minket megkereső térségi, de akár térségen kívüli lakos, ember számára felmérjük  az igényeket, nehézségeket és problémákat, amelyeket szabad kapacitásunknak megfelelően igyekszünk is azonnal megoldani vagy lereagálni. Tanácsadásban szinte azonnal segítünk, míg egyéb segítségnyújtásban annak volumenétől függően igyekszünk mielőbb kielégíteni azt, de mint felmerülő igényt rögtön elkezdünk belőle építkezni.

Alapítványunk önkéntesei minden hónap legelső pénteki napján előzetes bejelentkezés alapján 8-10 óra között fogadóórát tart, szolgáltatásaink teljes mértékben ingyenesek!
Ezen alkalmak során lehetőség van kérelmek, beadványok megfogalmazásának, szerkesztésének, stb. elkészítésére is.

Ingyenes, nyilvános WiFi elérés Hernádbűd településen

Alapítványunk 2011-es bejegyzését követően már az első napokban elsőként a településen INGYENES és nyilvános WiFi elérést biztosít a székhelye vonzáskörzetében, amely ebben az időben a leggyorsabb ingyenes és nyilvános Internetelérést jelentette.

Ezzel is igyekeztünk a magunk részéről elősegíteni a térség, azon belül Hernádbűd település hátrányos helyzetét, hiszen ha szerény 50-100 méteres körzetünkben is, de lehetőséget biztosítottunk az Internet szabad eléréséhez bárkinek.

Abaúj Elektronikus Katalógus (térségi átfogó információs portál)

Alapítványunk történetének első nagyobb lélegzetű, volumenű projektje volt az "Abaúj Elektronikus Katalógus" elkészítése, amely már magánszemélyként korábban megfogalmazódott Szlobodnik László kuratóriumi elnöknek, így a releváns abauj.hu domain már korábban lefoglalta, megvásárolta.

A feladat, projekt során olyan térségi, gyűjtőportál ötlete fogalmazódott meg, amelyen közvetlenül érhető el Abaúj összes települése, katalógusszerűen kerülnek egyesével bemutatásra.

A települések tekintetében rövid történelmi (három nyelven magyarul, angolul és németül érhető el), földrajzi és egyéb statisztikai adatokon túl lehetőség van településenként megjelenni az önkormányzatoknak, civileknek és gazdasági szereplőknek, ezzel is segítve a településeket, elérhetőségeik, fejlődésük, egyéb gazdasági folyamatok megindításának, elősegítésének a céljából.

A projekt önálló és állandó címe, elérhetősége:
www.abauj.hu  

A projekt kiemelt főtámogatói:
Abaúj-COOP Zrt.
EUDORA Tüzép Kft.
HISZI-MAP Kft.


Abaúj Elektronikus Katalógus

Velok István világon egyedülálló írógépművész

Alapítványunk kiemelt figyelmet szentel a hátrányos helyzetű, de tehetséges emberek irányába, hiszen sorsuk sokszor azon függ, hogy kapnak-e kellő támogatást tanulmányuk, munkájuk végzéséhez.

Velok István esetében sincs másként, hiszen a kuratórium elnöke már a '80-as évektől ismeri Istvánt és munkáit, amelynél mindig hiányolta azt, hogy ugyan sokan ismerik, de nem eléggé sokan, ami éppen annak is betudható, hogy nem volt mellette állandó támogató, így az alapítvány nevében újra megkereste és jelezte, ill. megbeszélte Istvánnal, hogy induljanak el egy közös úton. Az alapítvány folyamatosan támogatja, ill. gondoskodik felmerülő szükségleteinek az elérésében, megszerzésében, továbbá folyamatosan kutatja és keresi annak lehetőségeit, hogy mikor, hol tudnak kiállításokat szervezni Velok István népszerűsítésére, ill. ezt teljes egészében Internetes portálon keresztül is megtámogatják, segítik István esetében.

Hosszú barátság is született ebből, amely egészen Velok István haláláig tartott. Halálos ágyánál Szlobodnik László ígéretet tett, hogy folytatja az alapítvány a küldetést és fenntartja István munkásságának népszerűsítését, amelyben tárgyi feltételül a képek egy része is rendelkezésre áll, amelyet Velok István már korábban az alapítvány elnökének ajándékozta, aki azt csak és kizárólag az alapítvány ez irányú küldetésének fenntartásával, szolgálatával fogadott el.

"Örömünkre szolgált, hogy Velok István utolsó 9 évében együttműködhettünk és szolgálhattuk István művészetét, munkásságát, amelynek során szinte folyamatosan éreztük és jelent meg a civil összefogás, társadalmi részvét egy-egy kiállítás megszervezésekor. A kiállítások során sajnos azokat az anyagi gyűjtéseket, amit egy-egy cél érdekében hirdettünk meg (új elektromos rokkantkocsi, új fogsor, stb.) sajnos nem értük el, de ezt ellensúlyozta az az öröm, ami Velok István arcán jelent meg, amikor újra és újra a nagyközönség elé léphetett."
Szlobodnik László (2019. december 18.)

Velok István méltán a világ egyetlen és egyedi "írógépművészének" állandó hivatalos oldala, elérhetősége:
www.irogepmuvesz.hu 

Egészséges életmódért - partnerségben

Alapítványunk támogató partnerségével együttműködve a Terra Altrix Alapítvánnyal (mint pályázó) TÁMOP 612-es pályázat keretein belül egészséges életmódra nevelő projektet valósítottunk meg 2013-2014-es évben Vizsoly, ill. Boldogkőváralja településein, ahol az érdeklődő résztvevők különböző tudásbázisú előadások mellett az egészséges életmódok propagáló szórakoztató sportrendezvények mellett egészséges ételeket bemutató szabadidős programokat is terveztünk a helyi lakosok bevonásával.

A rendezvényeink során célcsoport volt a fiatalság  mellett a felnőtt, idősebb korosztály is, hiszen az egészséges életmód megismerése és mindennapi alkalmazása gyakorlatilag korosztálytól függetlenül jelenik meg igényként napjainkban.

Munkaerő-piaci képzések

Alapítványunk a 2013-as és 2014-es évben alapítványi céljaihoz igazodva többször vett részt partnerként olyan pályázatokban, ahol a résztvevők munkaerőpiaci szerepét erősítettük szakmai továbbképzésekkel.

Elsőként Encs városában roma fiatalok számára nyújtottunk informatikai képzéseket, oktatást TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0008 pályázat keretein belül, ahol minden résztvevő sikeres teszttel zárta az oktatássorozatot, amelynek keretein beül alapvető tudásbázist adtunk át a mindennapokban szükséges ismeretek, szoftverek tekintetében.

Második helyszínünk  Mályiban a Mályi téglagyár dolgozóira irányult, ahol változatlanul informatikai oktatással segítettük elő, hogy a dolgozók munkaerőpaci versenyképességét segítsük TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0123 pályázat keretein belül.

Ruhaadományunk rászorulók részére közvetett módon

Alapítványunk ruhaadományok tekintetében folyamatosan gyűjti és tárolja a kisebb adományokat, amelyeket azután átválogatunk, szükség esetén tisztítjuk.

Kapacitásunktól függően vagy saját kiosztást szervezünk vagy közreműködő, más szervezetek segítségével juttatjuk el a rászoruló személyek, családok részére. Így több alkalom során juttattunk el kisbusznyi ruhaadományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt Miskolcon lévő telephelyeire, a megvalósítandó cél hatékony elérése érdekében.


Ruhaadományok több településen

Alapítványunk célja a térségfejlesztés mellett a lakosok segítése is, amelyben az egyik alapvető problémában való segítségnyújtás a ruhaadományok szervezése és eljuttatása, amelyben már 2012-ben sikerült több településre eljuttatni (Pere,  Hernádcéce, Encs) ruhaadományunkat, később 2021-ben ÚJ, minőségi ruhaadománnyal sikeresen bonyolítottunk jótékonysági ruhavásárt Hernádbűd, Gibárt, Pere, Hernádszentandrás települések mellett Vizsolyban is.

Vetőmagadományok több településen

A vidék sajátossága a gazdálkodás, amelyben alapítványunk több éve együttműködve az Adrával, Terra Altrix Alapítvánnyal többször és több éven keresztül tudott már sikeresen kiosztani vetőmagokat (bab, borsó, répa), amely átlagosan 300-400 kg mennyiségben történik meg.
Vetőmaggal eddig támogatott települések:
Hernádbűd, Gibárt, Pere, Hernádszentandrás, Ináncs, Boldogkőváralja

Puskás Ferenc Emlékoldal

A hazai sportélet egyik ikonikus alakja, felejthetetlen futballistája Puskás Ferenc, aki 1927. április 1.-én született és 2006. november 17.-én hunyt el. Szlobodnik László civilként már 2006-ban emlékoldalt hozott létre Puskás Ferenc emlékére, amelyet 2011-től a "Lépj tovább Abaújban" Alapítvány támogatásával az alapítvány működtet tovább.Az oldal négy nyelvre került megtervezésre, amelyből három nyelven érhető el jelenleg (magyar, angol, német).Az oldal tartalmilag igyekezett összegyűjteni az Interneten szétszórt információkat, híreket, cikkeket egyetlen egy felületre, méltón megemlékezve és folyamatosan emlékoldalt üzemeltetve Puskás Ferenc részére.

A Puskás Ferenc Emlékoldal honlapja:www.puskasferenc.hu 

Hernádbűdi Boszorkánynapok kulturális rendezvénysorozat

Minden település igyekszik valamilyen helyi értéket megjeleníteni, megteremteni, hiszen van ahol babra, van ahol meggyre  vagy éppen békára építenek kulturális rendezvényt. Hernádbűd esetében a mondás szerinti "Bűdi boszorkányok" képezték a projektötletet az alapítvány számára, hiszen Kálmán király idejében bizony-bizony boszorkányokat is égettek a Bűdi fennsíkon.

Alapvető koncepció:
"A rendezvény szervezésében elsősorban Hernádbűd település kulturális értékeit, később helyi kézműipar és termékek piacát is szeretnénk megjelentetni ezen rendezvény alkalmával, persze ez a jövő, kérdés a vidék sorsa, fejlődése milyen irányt vesz, vehet fel. Célunk továbbá a rendszerváltás után jelentősen széthullott közösségépítés is, hiszen programjainkat ennek szellemében dolgoztuk ki kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Programjaink között így jelentek meg olyan vetélkedők, melyekben valóban a gyermekek mellett a felnőttek is aktívan szerepet vállalhattak."

A Hernádbűdi Boszorkánynapok hivatalos honlapja:
www.abauj.hu/hernadbudiboszorkanynapok 

Hajléktalanná vált Szűcs testvérpár segítése

Alapítványunk kuratóriumi elnöke Szlobodnik László megdöbbenve kapta és olvasta a hírt, hogy a Szűcs testvérpár hajléktalanná vált. A különös érzékenységet az is adta, hogy a kuratóriumi elnök gyermekkori játszótársairól, barátjairól volt szó. A probléma ugyan Miskolc városában jelent meg, de az alapítványi célok tekintetében nem jelenthetett akadályt a földrajzi határ, hiszen Miskolc szinte Abaúj térség "szomszédja". Béla gyakorlatilag a szülők elhalálozása óta egyedül gondoskodik Gabi testvéréről, aki súlyos fogyatékossággal éli hétköznapjait. Az eset kirobbanásakor alapítványunk azonnal segítségnyújtásba kezdett, amely a "mentő" adományok elérése, megszerzése mellett végigkísérte a testvérpárt a hajléktalanszállótól egészen az új lakás eléréséig, közben mindenben segítve a testvérpárt és felmerülő kisebb szükségleteit.
A probléma gyors megoldásában az alapítvány részéről Jakab Péter önkormányzati képviselőt sikerült elérni, megszólítani, ahol a képviselő úr maximális segítőkészségével igyekezett a testvérpár lakhatásának mielőbbi előmozdítása érdekében lépéseket eszközölni.
A történet végül jóra fordult, hiszen Béla éppen a MIK-nél kapott házfelügyelői állást és vele együtt szolgálati lakást, így újra elkezdhették életüket rendezetten és "saját" lakásukban...

Képek (forrás):
https://arhiv.minap.hu/cikkek/hiaba-segito-kez-testverpar-nem-mozdult-gyori-kapui-lepcsohazbol 

Környezetvédelem - Élő Bolygó

Környezetvédelmünk fontossága a globális felmelegedés tükrében tagadhatatlan, vallja Szlobodnik László magánszemélyként, aki éllovasa a környezetvédelemnek, különböző megoldásoknak, lehetőségeknek, ill. alapítványunk kuratóriumi elnökeként és szakmailag mérnök-informatikusként az első perctől fogva a legmodernebb eszközökkel tett, tesz azért, hogy ezt a koncepciót, filozófiát és küldetést maga az alapítvány is sikerrel kövesse. Elindulásunk óta alkalmazzuk a felhő technológiát és ha nem szükséges, nem használunk papírt dokumentumainkhoz vagy azok tárolásához. A kommunikációnk és dokumentumkezelésünk 95%-ban elektronikus, eszközeink pedig a legmodernebbek és energia hatékonyak.

Szlobodnik László 2015-ben a Párizsi klímacsúcs sikerének előmozdításáért indított Élő Bolygónk klímavédelmi kezdeményezés melletti cselekvő kiállásáért Áder Jánostól, Magyarország köztársasági elnökétől EMLÉKLAP-ot kapott 2015. december 12.-én.

Kisbusz pályázat (2015)

A Falubusz  Programokban 2015-ös évben rendkívül kedvező kiterjesztés volt az MVH részéről, hogy az önkormányzatok mellett az egyházak, ill. a civilek is “ringbe szállhattak” a kisbusz pályázaton (21/2015(IV.17.) MvM). Alapítványunk tekintetében Szlobodnik László kuratóriumi elnök és egyben pályázatíró dolgozta, munkálta ki az alapítvány számára a pályázatot, amely részben a pontosság, hibátlanság és nem utolsó sorban a gyorsaságnak is köszönhetően sikerrel futott neki a pályázatnak és lett nyertes.

Az elnyert bruttó 10.022.750-Ft összegből egy új Opel Vivaro 9 személyes kisbuszt tudtunk vásárolni 5 év szervizgaranciával és 5 év CASCO-val, amely jelentős könnyebbséget adott alapítványunknak. Korábban a kuratóriumi elnök saját tulajdonú kicsi személygépkocsijával igyekezett ellátni feladatait, segíteni az alapítvány életét kisebb-nagyobb nehézségekkel. A kisbusz tekintetében mindez “karikacsapásra” oldódódott meg, hiszen a jelentősen nagyobb szállítható személyek száma mellett az alkalmankénti adományok és eszközök szállításában is jelentősen nagy segítséget nyújt számunkra.

A kisbuszunkkal 2015-től több éven keresztül szerveztünk Miskolcra bevásárló utakat, amely az Encsen elszaporodó multik mellett ügyefogyott lett, ellenben személyszállításban, egyedi utak tervezésében és a fentebb említett feladatok folyamatos ellátásában mára szinte nélkülözhetetlen eszköz alapítványunk számára.

Vizsolyi Biblia újranyomtatása 200 példányban
(Colo-Pajzs Kulturális Egyesület)

2011-ben szinte már-már mazochistának nevezhető küldetést tűzött ki maga elé a Colo-Pajzs Kulturális Egyesület, amikor azt a projektet keltették életre, hogy Vizsolyban, az eredeti helyen és eredeti technológiával újra kinyomtatják a Károli Gáspár Bibliát mintegy 200 példányban. A projekt valóban mazochista kihívás volt, hiszen ez annyit jelentett, hogy eredeti, korhű saját papír elkészítése vízjelekkel, eredeti betűk öntése a nyomtatáshoz, méltó bőrkötés, mindez 200 példányban és mintegy szűk 6 év alatt, hiszen a projekt végül 2017-ben sikerrel zárult. A laikus számára talán ez semmit sem mond, de ha elgondolkozik azon, hogy mindez manuálisan, lépésről-lépésre mennyit és mit is jelent, tekintettel arra, hogy a Biblia 2412. oldallal bír ezen kiadásban, nyomtatásban, szinte lenyűgöző teljesítményt és munkát tükröz.

Alapítványunk szinte keletkezésével együtt vált részévé ennek a projektnek, több feladatban külsős segítőként működtünk együtt az egyesülettel, annak vezetőjével és dolgoztunk ki több mozzanatot a siker érdekében.

A legnagyobb mérföldkő a fizikai megvalósítás mellett, amilkor Tőkés László református lelkész, püspök úr személyesen vállalta a fővédnökségét a küldetésnek, amelyben 2015-ös évben szűk körben ünnepi összejövetelt is tartottunk átbeszélve a projekt ütemtervét.

 Biztonságos kerékpározásért Gibárt-Encs közötti kerékpárúton

Szlobodnik László kuratóriumi elnök és családja is rendszeresen kerékpározik Abaújban, kiemelten a Gibárt és Encs között elhelyezkedő kerékpáros szakaszon, ami egyébként egy sajátságos vidéki közlekedési forma is, a sportolási, turisztikai célok mellett. Az elmúlt időben talán jobban kierősödött az a probléma (az autópálya építése, ill. ezen szakaszon megemelkedett forgalom miatt), amely egyébként alapesetben is fennállt az adott szakaszon, hogy az autósok nem feltétlenül ismerik az adott szakaszt és a mellette futó kerékpárutat, annak sajátosságaival. Így gyakran tapasztalta Szlobodnik László is, hogy a kerékpárútról kihajtva vagy éppen visszahajtva (több megszakítási ponttal is bír) veszélyes közlekedési szituációk léptek fel, ill. van egy kanyaros szakasz, amelynek növényzete erősen kitakarja az autósok előtti forgalmat. Civilként kereste meg (2020. július 23.) az illetékes hatóságot (hatóságokat) a probléma jelzése céljából, ill. egyben javaslattal is élt az adott kanyarban lévő növényzet intenzív visszavágása mellett arra is, hogy a kerékpáros kihajtóknál jelentős sebességkorlátozásra lenne szükség.

A helyzetet kellően felmérve az illetékes hatóság a kanyarban lévő növényzet visszavágása mellett minden kerékpáros kihajtónál 50 km-es forgalmi sebességet korlátozó táblával tette biztonságossá ezen a szakaszon kerékpározók közlekedését.


KÖSZÖNJÜK!

Kovács Judit díj (tanulmányi szociális ösztöndíj pályázat)

Alapítói okiratban vállalt feladatunk és küldetésünk egyik talán legnagyobb elismerését adta 2016-ban, amikor Bojtorné Kovács Judit vagyonával rendelkezve támogatta alapítványunkat, amelyben azt az új feladatot és küldetést tudhattuk magunkénak, hogy Miskolc és környéki jól tanuló, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, hallgatókat támogathatunk.

A projekt keretein belül első körben a szociális szállásolást tűztük ki, amely "A" komponens 2016-tól 2021-ig üzemeltettünk, ezt 2020-tól indítva felváltott a "B" komponens szociális ösztöndíj formájában. Utóbbit a kuratórium a Miskolci Egyetemre tervezte, azaz az ott tanuló hallgatók körében kerül évről-évre kiírásra.

"A" komponensben támogatott tanulók:
Solymosi Levente (2016-2020)
Solymosi Bálint (2016-2020)
Szlobodnik Alexandra (2016-2018)
Béres Bence (2020-2021)
Béres Máté (2020-2021)

"B" komponensben támogatott tanulók (Miskolci Egyetem):
2020-2021-es tanévben (100.000-Ft-os szociális ösztöndíj pályázatunk)
Gréczi László Ádám (ME-GÉIK Mechatronika mérnök hallgató - 2. évfolyam)
Makkai Enikő (Jármű-mérnők alapszak - Bsc. I.)
2022-2023-es tanévben (100.000-Ft-os szociális ösztöndíj pályázatunk)
Kiss Boglárka Viola (Bölcsésztudományi kar, Szociológiai alapszak, I. évfolyam.)
Borai Gabriella (Történelem és etikai tanár, V. évfolyam.)

Alapítványi pályázatunk hivatalos honlapja:
https://abauj.hu/alapitvany/palyazat/ 

1956-os emlékmű Hernádbűd településen

Alapítványunk alapítói okiratában foglalt célként szerepel a kultúra is, amelyben a történelmi múltunk ápolását is hűen felvállaljuk. A kuratóriumi elnök személyesen és családja szintjén is többszörösen érintett, ill. ismert számukra  a politikai üldöztetés, akár a letűnt történelmi sötét múltunk tükrében is, így Szlobodnik László szívügyeként is kezelte és futott neki pályázatíróként a "A MAGYAR SZABADSÁG ÉVE" 60. emlékévére kiírt és a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett pályázatnak az 1956-os Emlékbizottság támogatásával.

Az elnyert 726.610-Ft összköltségű pályázatban került megvalósításra és ünnepélyes átadásra 2017. április 14-én Hernádbűd település központjában az az 1956-os emlékmű, amelyet a kuratóriumi elnök Szlobodnik László tervezett meg és Adu Antal (vállalkozó) kivitelezett.

"AHOL A HŐSÖKET NEM FELEJTIK, MINDIG LESZNEK ÚJAK!"

Az emlékév hivatalos alapítványi honlapja:
www.abauj.hu/1956  

ABAÚJI CIVIL SZERVEZŐDÉSÉÉRT, KÖZÖSSÉGEK ERŐSÍTÉSÉÉRT!

Kedves Civil-barátunk, leendő Önkéntes!
Kedves Közösségek, Csoportok!

A „Lépj tovább Abaújban!” Alapítványunk 2011-es megalakulása óta működése és céljainak kifejtése érdekében a nagyobb siker elérése érdekében folyamatosan kutatja és keresi azon lehetőségeket, megoldásokat, mellyel a társadalomban erősíthető és tudatosítható az önkéntesség jelentősége, civil szerveződés létkérdése.

A feladat megfogalmazása bár egyszerű, ennek népszerűsítése és elfogadtatása már sajnos nehezebb feladat, mivel térségünkben tapasztaltak alapján tudjuk, hogy a települési lakosok nem ismernek minden lehetőséget és azt az "erőt" amely az önkéntességben rejlik, ill. az ezáltal szerveződő közösségek mennyivel könnyebben birkóznak meg olyan feladatokkal, életszerűen felmerülő problémákkal, melyekkel szemben az egyéni nekifutás nagyon nehézkes vagy szinte lehetetlennek tűnő feladatként, teljesítésként jelentkezik.

Különböző feladataink, projektjeink során alapfilozófiánk, hogy "együtt, egymással, egymásért", mely filozófiát és azt a tudásbázist, amelyet a hosszú évek során sikerült elérnünk és felhalmoznunk szeretnénk másoknak is átadni, további civil csoportok, körök kialakulását elősegíteni, hiszen az eredmény és a siker mindannyiunk közös érdeke.

Abaúj térsége jelentősen hátrányos helyzetű, a leszakadás napi szinten prognosztizálható, éppen ezért van jelentősége a helyi feladatok, problémák felmérése mellett a legegyszerűbb megoldások feltárására, az adott környezeti lehetőségek tükrében. 

Munkánkban jelentős segítséget jelent és ad, hogy hatékonyabban fejthessük ki törekvéseinket a Magyar Állam és az Európai Unió támogatása, hiszen a megvalósítás során nagyobb figyelmet nyújthatunk csak a feladatok megvalósítására.

Projektünk elérhető
ABAÚJI CIVIL SZERVEZŐDÉSÉÉRT
KÖZÖSSÉGEK ERŐSÍTÉSÉÉRT!
címmel
Pályázati azonosítónk: EFOP-1.3.5-16-2016-00856

Köszönöm figyelmüket és bízom benne, hogy hamarosan Önnel is találkozunk és elkezdhetünk egy új, közös munkát!

Kövessék figyelemmel projektünket, rendezvényeinket, előadásainkat, ill. keressenek fel minket személyesen is ezen alkalmakkal!!!

Üdvözlettel:
Szlobodnik László
kuratóriumi elnök
„Lépj tovább Abaújban!” Alapítvány

Segítségnyújtásunk leszakadt háztetőnél Hernádbűdőn

Alapítványunk 2019. márciusának egyik napfényes reggelén tragikus segítségkérést kapott személyesen Olga nénitől, Hernádbűd település egyik lakójától, mivel a házuk teteje egyik napról a másikra leszakadt, alsó kert irányába “lefutott”. Kétségbeesetten kérte alapítványunk segítségét, amelyben kifejezte, hogy az akkor önkormányzat (állítása szerint) nem nyújt segítséget, a baj pedig nagyon nagy.

 

Szlobodnik László kuratóriumi elnök aznap reggel a helyszínre sietett, ahol a kár felmérése mellett fényképekkel is rögzítette és archiválta az esetet. Személyes beszélgetéseket, egyeztetéseket követően megbeszélte Olga nénivel, hogy az alapítvány igyekszik a szükséges forrásokat megteremteni adománygyűjtéssel, ill. mindezek hatékony előmozdítása érdekében a médiapartnerével az Észak-Magyarországgal indít egy segítségkérő kampányt az újság segítségével.

 

Az eredmények mondhatni a vártnál is gyorsabban alakultak, hiszen alig pár nap elteltével közvetlen pénzadományt is kapott Olga néni az alapítványon keresztül magánszemélyektől, mintegy 40.000-Ft-ot, amely Szlobodnik László tervezete alapján egy szakember díjazására elégséges önkéntesekkel kiegészítve, ill. az Encsen található és székhelyű Paul és társa Kft. ügyvezetője Paul József úr pedig azzal keresett meg minket, hogy az Olga néni háztetejéhez, felújításához szükséges teljes faanyagot támogatásba adja INGYEN. gyakorlatilag össze is állt minden a mielőbbi javításokhoz.

 Váratlan fordulat (1.):
A jó hírekkel ismételten személyesen kereste meg Szlobodnik László kuratóriumi elnök Olga nénit, amikor a személyes megkeresése alkalmával már Olga néni távolélő lánya mellett találkozott K. János jegyzővel, aki T. László polgármesterrel volt jelen a helyszínen. Amikor a kuratóriumi elnök közölte, hogy megkezdődhetnek a munkák, T. László polgármester átvette azzal az irányítást, hogy 600.000-Ft-ot kért Olga néni lányától jelezve azt, hogy a faanyag csak 10%-ban van ingyen 90%-át fizetni kell. Ekkor Szlobodnik László rövid elszámolást követően átadta a befejezést T. László polgármesternek, tekintettel arra, hogy Olga néni már nem ragaszkodott tovább alapítványunk segítségnyújtásához.

 Paul József későbbi nyilatkozata volt alapítványunk felé, hogy a felajánlott faanyag támogatását 100%-ban INGYEN biztosította.

 Váratlan fordulat (2.):
A tető elkészült, a ház szép és biztonságosan lakható lett újra szerencsére! Olga néni röviddel később elköltözött a lányáékhoz, a házban egyedül hátramaradt és több mint 90%-os egészségügyi leszázalékolással bíró fiúgyermeket hátrahagyták, aki az önálló gondoskodására sem volt képes és röviddel utána magatehetetlenül elhunyt otthonukban...

EZ A TÖRTÉNET SAJNOS NEM HAPPY END!  :(

Szükségét éreztük, hogy leplezetlen teljes valóságában írjuk meg...

Abaúj imázsfilm - 1. rész

Régóta dédelgetett álom volt alapítványunknál, hogy Abaújról egy rövid, akár többrészes imázsfilmet készíthessünk, a térség rövid bemutatkozását segítve. NEA pályázati forrással támogatva sikerült is  2020-ban, amely kisfilmünket végül a YouTube csatornára töltöttünk fel, publikáltunk.

Első résznek szántuk, bízva abban, hogy további forrásanyag gyűjtésével, érdekességek elérésével lesz a jövőben folytatása ezen projektünknek!

Ezen kisfilmünk közvetlenül megtekinthető oldalunkról is!

COVID 19-ben is segítséget nyújtottunk!

A COVID 19 robbanásszerűen jelent meg életünkben, amely feladataiban súlyosan érintette alapítványunkat is, hiszen folyamatban lévő sikeres projektjeit kellett félbeszakítani, sokszor a cél előtt!

Alapítványunk alkalmazkodva a szükségállapothoz, ill. a felmerült igények mellett EFOP135-ös pályázatunk forrásába integrálva Encsen, Gibárton, Hernádbűdön és Perén mintegy 63 db nagyobb értékű tisztasági csomagot állítottunk össze 333.774-Ft értékben és  osztottunk szét rászorulók és/vagy veszélyeztetettek körében.

A csomagok a következőket tartalmazták:
Persil mosópor 3,51 kg
Lenor öblítő 1,8 liter
Szájmaszk
Hypo 1 liter
Lorin folyékony szappan 1 liter

Lásd meg a jót!

Arnold Kinga pedagógus kereste meg alapítványunkat támogatási kérésével, hogy projektötlete alapján indítsunk közösen egy oldalt "Lásd meg a jót!" címmel, ahol gyerekek motiváló és az ÉLET szépségeit bemutató honlapot lehetne létrehozni, kialakítani.

Természetesen alapítványunk rögtön igent mondott és támogatásával el is indult a honlap, amelynek hivatalos címe: www.lasdmegajot.hu

Az oldalról:

"Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük iskolás gyerekek egyszerű, inspiráló, az élet szép történéseiről szóló írásait. Szeretnénk, ha egyre többen meg tudnánk látni azt, hogy életünk során rengeteg jó dolog történik velünk, rengeteg jószándékú, kedves emberrel találkozunk. Szeretnénk, ha egyre többen tudnánk figyelmünket ezekre a dolgokra irányítani, és egyre többen tudnánk egymás felé fordulni, egymást elfogadni, megérteni."

Orosz-Ukrán háború --- Ukrán menekültek megsegítése

Sajnos globálisan a legnagyobb probléma, amely felléphet, ha háború tör ki valahol, hiszen a háború adta borzalmak mellett pillanatok alatt válnak tömegesen rossz helyzetbe, szegénységbe emberek, amely helyzet azonnal segítségkérésért kiált.

Magyarország esetében, mint első biztonságos ország tömegesen indultak meg az Ukrán menekültek és lépett fel hirtelen a segítségnyújtás igénye, amelyben több nagyobb szervezet azonnal fellépett jelentős számú önkénteseivel, hogy a lehető leghamarabb orvosolják az igényeket.

Alapítványunk szerény forrásai ellenére kereste az együttműködési lehetőséget, amelyek során felvettük a kapcsolatot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, ahol megtudtuk, hogy tartós élelmiszerekre ill. gyógyszerre van elsődlegesen szükségük, így 10.000-Ft-ot utaltunk át részükre, segítve céljaikban. Kisbusznyi ruhaadományunk tekintetében, amelyet letároltunk a Magyar Vöröskereszttel vettük fel ismételten a kapcsolatot, hogy miként és hova tudjuk majd leszállítani részükre (jelenleg ez még folyamatban van).


Berentei Művelődési Ház és Könyvtár - honlapjának támogatása

Alapítványunk hosszú évei során sok intézménnyel vette fel a kapcsolatot, alakult ki együttműködésünk. Ilyen intézmény a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár, ahonnan Sólyom Sándor igazgató úrtól érkezett olyan megkeresés, hogy szükségük lenne saját honlapra az Interneten való hatékony megjelenés érdekében.

Alapítványunk támogatásban ajánlotta fel a honlap kialakításának a teljes bonyolítása mellett annak fejlesztését, tárhelyének biztosítását és folyamatos karbantartását, amely mostanra meg is történt, ill. az oldal élesben üzemel segítve munkájukat! :)

Honlap címe: www.berentemuvhaz.hu


Subert Vilmos - Kiemelt Arany

Boldogkőváralján lakó Subert Vilmos személyes jóbarátom, akit alapítványunk régóta kísér figyelemmel. 2022. június 13.-án elkísértük Siófokra, ahol a XII. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyét rendezték, tartották meg.

Ezen a rendezvényen Subert Vilmos kiemelt arany díjat kapott a Népek Tánca Népek Zenéje döntőjén, ami számunkra is hatalmas öröm volt.

Előadását hallgatni fenomenális élmény volt, amelyre a jelenlévő vendégek is hatalmas tapsviharral reagáltak.


Gratulánunk Vilmos!!!

330 képes Bibliát osztottunk ki Karácsonyra (2023.12.)

2023. decemberében együttműködő partnerünk a Terra Altrix Alapítvány segítségével kiosztottunk 330 db, főleg gyermekeknek szóló képes Bibliát ingyen.

Főleg gyermekek részére szóló darabból volt több. A kiosztást szűk környezetben önkénteseink részére juttattunk el, jelentősebb mennyiség kiosztását pedig önkormányzatok és óvodák részére szállítottuk le.
A kiosztás későbbi mennyiségek elérésével folytatódni fog.

Első körben érintett önkormányzatok és óvodák, ahová már eljutottunk a könyvekkel:
Ináncs Önkormányzata
Ináncsi Óvoda
Hernádszentandrás Önkormányzata
Pere Önkormányzata
Perei óvoda
Hernádbűd Önkormányzata
Gibárt Önkormányzata
Gibárti óvoda
Encsi óvoda


Médiaajánló!

Encs város honlapján (2011. ősz)
https://www.encs.hu/?module=news&action=getfile&fid=182573  

Bájos bűdi boszorkánynap (2014.09.28.)
http://www.mvkrt.hu/bajos-budi-boszorkanynap 

Bájos bűdi boszorkánynap (2014.09.28.)
https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2014/09/bajos-budi-boszorkanynap 

Az írógép (2016.03.13.)
https://royalmagazin.hu/kultura/kultura-kultura/az-irogep/ 

Újra színre léptek a bűdi boszorkányok (2016.09.04.)
https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2016/09/ujra-szinre-leptek-a-budi-boszorkanyok 

Üvöltő hangok Hernádbűdön (2016.09.18.)
https://www.baznyesz-miskolc.hu/news/uvolto-hangok-hernadbudon/ 

Büszkeségpont Hernádbűdön (2017.04.28.)
https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2017/04/buszkesegpont-hernadbudon 

Ezeket a zseniális képeket írógéppel rajzolja István (2017.07.18.)
https://www.borsonline.hu/aktualis/2017/07/ezeket-a-zsenialis-kepeket-irogeppel-rajzolja-istvan 

A MAGYAR SZABADSÁG ÉVE EMLÉKALBUM (2017)
https://www.magyarforradalom1956.hu/aktualitasok/a-magyar-szabadsag-eve-emlekalbum- 

Mozgegylet- Mozgássérültek és barátaik Miskolc városi egyesülete (2018.11.12.)
https://www.facebook.com/277542403074509/posts/324920825003333/ 

Kiállítás nyílik (2018.11.12.)
https://www.berente.hu/hu/hirek_int2.php?k_hirAzn=692&a=1 

Az írógép művésze (2018.11.17.)
https://kolorline.hu/hirek/terseg/2018-11-17/az-irogep-mvesze 

Szemelvények Miskolc város történelméből (2021.10.21.)
https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/2021/10/21/velok_istvan_az_irogepmuvesz 

Miskolc. Velok István azzal tűnt ki közülük, hogy – bár sokat el is vett tőle – egy csodálatos tehetséggel áldotta meg a sors (2021.10.24.)
https://www.eszakhirnok.com/2021/10/24/miskolc-velok-istvan-azzal-tunt-ki-kozuluk-hogy-bar-sokat-el-is-vett-tole-egy-csodalatos-tehetseggel-aldotta-meg-a-sors/ 


Múltidéző - Az írógépművész (2023.12.17.)

https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2023/12/miskolc-irogepmuvesz-velok-istvan-multidezo-boon