Kuratórium

A "Lépj tovább Abaújban!" Alapítvány 5 fős kuratóriuma (kezelő szerve):

SZLOBODNIK LÁSZLÓ
(okl. mérnök-informatikus)
kuratóriumi elnök

*** *** ***

HOCZÁNÉ FRANKÓ ANNA
(pedagógus)
kuratóriumi tag

RESTÁS LÁSZLÓ
(Adventista lelkész - okl. antropólogus)
kuratóriumi tag

SUBA LÁSZLÓ
(okl. közgazdász)
kuratóriumi tag, alapító

TASSI LÁSZLÓNÉ
(államigazgazgatási és államháztartási szakv., TB ügyintéző)
kuratóriumi tag

*** *** ***

A kuratóriumi tagok kijelölése 2011. április 28-tól határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A Kuratórium tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, a kuratóriumi tagságért külön díjazásban nem részesülnek. Költségeikre a ténylegesen felmerült költségeik mértékében jogosultak (Ptk. 3:391. § (1) bekezdés d.) pontja alapján szabályozva).

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

Az alapítvány ügyvezető kuratóriumának legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. Ezen kívül a számviteli törvény alapján éves beszámolót készít, illetve feladata a különböző jelentések, adatszolgáltatások ellenőrzése, melyet az alapítvány ügyvezető kuratóriumának elnök a tagok részére megküld. Az éves beszámoló elfogadásához az alapítvány ügyvezető kuratóriumi tagok egyhangú szavazata szükséges. A kezelőszerv az éves beszámolót abban az esetben fogadja el, ha a kurátorok több mint a fele határozathozatalnál jelen volt és a fentebb szabályozott módón érvényes szavazati eredményt hozott.

Éves beszámolók megtekintése a bíróság oldalán >>>

*** *** ***

Pénzügyi és irodavezető:

SZLOBODNIK LÁSZLÓNÉ
(okl. közgazdász, pénzügy)