"Lépj tovább Abaújban!" Alapítvány

3853 Hernádbűd, Rákóczi út 37. *** Tel.: +36-20/5-64-84-94 *** alapitvany@abauj.hu

Üdvözöljük alapítványunk oldalán!


A "Lépj tovább Abaújban!" Alapítvány 2011-es évtől működik Abaúj térségben.


Alapítványunk alapítói okiratban foglalt céljai, tevékenysége:

 • Abaúj térség lakosainak kulturális, szociális és gazdasági felemelésének elősegítése, anyagi támogatása (közvetlen vagy közvetett módon).

 • A társadalmi esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a hátrányos helyzetű emberek oktatásának, képzésének, foglalkoztatásának, elhelyezkedésének a megszervezését és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatások nyújtását.

 • Az egészséghez való jog megteremtése érdekében, az egészséges életmód ismertetése, népszerűsítése és elősegítése.

 • Abaúj történelmi, kulturális értékeinek felkutatása, ápolása, népszerűsítése. Térségi műemlékek védelme, felújítása vagy közreműködés (elősegítése) a megóvásában, falusi turizmus elősegítése.

 • Abaúj térség népszerűsítése, fejlődése érdekében akciótervek, projektek, pályázatok, tanulmányok kidolgozása együttműködve a kistérségekkel.

 • Információ szabad áramlásának elősegítése szélesebb körben az Abaúji lakosok irányába, a "jól informáltság" megteremtése érdekében, támogatva a térség különböző folyamatainak a fejlődését, az "élhetőbb Abaúj" megteremtése érdekében (nyomtatott és elektronikus médiák kiadása, szerkesztése a térség fejlődése érdekében).

 • Együttműködés más NON-PROFIT civil szervezetekkel.


Az alapítvány közhasznú feladatellátása:
Az alapítvány tevékenysége során segítségnyújtásként közhasznú feladatokat is ellát:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

 • kulturális tevékenység,

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,


Az alapítvány céljainak eléréséhez másodlagosan gazdasági tevékenységeket is végez, így különösen:

 • Helyiségeit bérbe adja.

 • Felnőtt és egyéb oktatás.

 • Munkaerő toborzást, -közvetítést, munkaerő kölcsönzést és tanácsadást végez.

 • Fordítás, tolmácsolás.

 • Rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése, lebonyolítása.

 • Feladatmenedzselést végez.

 • Kulturális és egyéb társadalmi, szakmai tervezés, szakértés.

 • Hirdetés, reklám propaganda.

 • Közvélemény kutatás, adatfeldolgozás.

 • Adatbázis, adatbanki tevékenység.

 • Feladat- és programkoordinálás.

 • Időszaki nyomtatott kiadványok megjelentetése, Interneten való megjelentetés, megjelenés.

 • Pályázatok, tanulmányok kidolgozása, elkészítése.

 • Nyomtatott és elektronikus médiák szerkesztése, kivitelezése.


Alapítványi szolgáltatások igénybevétele:
Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.


*** *** ***


"Segíts, hogy mi is segíthessünk"


*** *** ***

Az oldal technikai támogatója: