Der bliver ingen

Holme-Rundhøj Festuge 2019

Festugen i Holme og Rundhøj er et samarbejde mellem en række institutioner for børn, unge og gamle.

Det er et mål med ugen at bygge bro, så både medarbejderne - men også børnene, de unge og de gamle - på tværs af institutioner oplever det som værdifuldt at få større kendskab til hinanden.

Med ugens program vil vi gerne vise, at vores del af 8270 er et område med mangfoldige tilbud, som vi håber, at alle fra 0 til 100 år får øjnene op for i ugens løb.


Men i 2019 bliver der ingen Holme-Rundhøj Festuge.

Det er et stort og ressourcekrævende arrangement, og vi har ganske enkelt valgt at prioritere vores ressourcer anderledes i år.

Planen er, at det blot er en festuge-pause i 2019, og at vi kommer stærkt igen i 2020 med fede aktiviteter for områdets børn og voksne.