De fire elevpositioner

De fire elevpositioner fra det tværgående tema It og Medier fra Fælles Mål

It og medier er et tværgående tema i folkeskolen.

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående tema It og medier opereres der med fire positioner:

  1. Eleven som kritisk undersøger
  2. Eleven som analyserende modtager
  3. Eleven som målrettet og kreativ producent
  4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

I fagformål, læseplaner og fagenes vejledninger er der givet en række eksempler på, hvordan der inden for det enkelte fag arbejdes med it og medier. Desuden er der skrevet en vejledning for temaet, der folder begreberne ud og giver inspiration til undervisningsforløb.

Sara Sprogøe Jønsson fra Børn og Unge i Aarhus Kommune har tegnet disse plakater - du er velkommen til at printe dem ud og hænge dem op i dit klasseværelse.Ansvarlig deltager.pdf
Analyserende modtager.pdf
Kreativ og målrettet producent.pdf
Kritisk undersøger.pdf