10 gode råd - Teknologi i undervisningen

På nedenstående link findes 10 gode råd til, hvordan du som lærer eller pædagog kan bruge digitale teknologier til at styrke undervisningen til gavn for elevernes læring. Til hvert råd findes en kort video samt en tekst, der udfolder målet, og nederst på siden kan du finde materialet i PDF-form samt en kort vejledning. Rådene bygger på input fra forskere, undervisere og eksperter samt aktuelle undersøgelser om digitale teknologier i skolen. Rådene er udarbejdet af UVM:

emu.dk/grundskole/dansk/it-og-medier/10-gode-rad-til-brug-af-digital-teknologi-i-undervisningen