De32

Pædagogik, Undervisning og Fritid, Børn og Unge Aarhus Kommune

Velkommen - her kan du få et indblik i De32's arbejde

De32-online support ifm. nødundervisning alle hverdage fra 9-11.
Besøg dette
Meet

De32 fungerer i praksis som taskforce, der understøtter digitale læreprocesser via praksisnær kompetenceudvikling (PKU) af det pædagogiske personale.

De32's opgaver i skoleåret 2020/2021 er bl.a.:

  • Digital dannelse: Oplæg i 4. klasser og på forældremøder

  • Google Workspace for Education som fælles skybaseret pædagogisk platform

  • FabLab og STEAM-fokus: herunder Lego FLL, Edison, teknologiforståelse, programmering (Microbits, Coding Class AAR, etc.)

  • Digitale læremidler - et opdateret fagsyn, udnytte det multimodale

  • Læringsplatformen MoMo

Vision

“Børn og unge skal ikke blot kunne forbruge teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind i problemløsning, lære at forholde sig kritisk til de teknologier, vi omgås i hverdagen og være medskabere af nye teknologier – alt sammen som en del af en moderne dannelse i et digitaliseret samfund.

De fagprofessionelle skal motivere børn og unge ved at inddrage IT i læringsmiljøer, der kan styrke børn og unges læring, udvikling, nysgerrighed og undersøgende tilgang ved at kombinere det analoge og det digitale og foretage bevidste til- og fravalg af IT i pædagogiske aktiviteter.”