De32

Pædagogik, Undervisning og Fritid, Børn og Unge Aarhus Kommune

NB! Ordningen med De32 lukkes ned pr. 1/7/2023 grundet besparelserne i Børn og Unge, så der kan ikke længere bookes forløb til kommende skoleår. Det vil dog fortsat være muligt at booke oplæg om digital dannelse på 4. årgang pr. 1/8/2023 i et begrænset omfang. Information vedr. dette kommer i ugepakken primo kommende skoleår.

De32 fungerer i praksis som taskforce, der understøtter  undervisning  med teknologi. Det foregår som  praksisnær kompetenceudvikling (PKU) af det pædagogiske personale på skolerne i Aarhus Kommune, hvor skolerne kan booke De32 til aktionslæringsforløb.

De32 understøtter bl.a. arbejdet med:

Vision

“Børn og unge skal ikke blot kunne forbruge teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind i problemløsning, lære at forholde sig kritisk til de teknologier, vi omgås i hverdagen og være medskabere af nye teknologier – alt sammen som en del af en moderne dannelse i et digitaliseret samfund. 

De fagprofessionelle skal motivere børn og unge ved at inddrage IT i læringsmiljøer, der kan styrke børn og unges læring, udvikling, nysgerrighed og undersøgende tilgang ved at kombinere det analoge og det digitale og foretage bevidste til- og fravalg af IT i pædagogiske aktiviteter.”