Skolebesøg

IoT Week - Public Expo: De32 laver workshops

I foråret har De32 gennemført et pilotprojekt, IoT (internet of Things) i Folkeskolen, på seks skoler i Aarhus på 7. årgang. Projektet er et samarbejde mellem Skolelederforeningen, IT-Branchen, Hippomini, CFU og Aarhus Kommune/De32. Holdene har gennemført en designproces, hvor eleverne skulle designe smarte løsninger til deres klasse eller kantine med inddragelse af MicroBits og sensorkits. MicroBits skulle tale sammen vha radiosenderen, og på den måde give eleverne en fornemmelse af, hvilke muligheder der ligger i Internet of Things. Eleverne og deres lærer skulle pitche deres idé og prototype for en lokal virksomhed.

Projektet var en succes og ønskes udbredt til mange flere elever. Både Odense og København følger trop, og elever og lærere i Aarhus fik mulighed for at få en smagsprøve under IoT Week i Ridehuset. Tirsdags-, onsdags- og torsdagsholdet gennemførte workshops med Makey Makey, Microbits og Tinkerkits - vi håber, at dette fører til, at flere skoler får øjnene op for mulighederne i at undervise i Internet of Things - De32 kan i hvert fald bookes.

Foto: Lærer fra Bavnehøjskolen Foto: Tirsdagsholdet De32

Foto: Intro til MicroBits ved Jeppe Foto: Pigerne koder deres MicroBits

DE32 laver IoT-projekt workshop for en lærerflok i den Fynske hovedstad.

Internet of Things projektet er resultatet af et samarbejde mellem Skolelederforeningen, IT-Branchen, Børn og Unge i Aarhus Kommune, De32, Hippomini, CFU København, SAP og MS Kommunikation

3D-print på Sabro- Korsvejskolen

Torsdag den 10. januar 2019 var torsdagsholdet til "Byg og hyg" - et valgfag, hvor man første bygger sager og derefter hygger sig med at lave pizza sammen. Vi stod for at introducere TinkerCad, Thingiverse og Meshmixer (og gik glip af pizzaen!).

Tinkercad og Engineering Day

Tirsdag d. 30. oktober var tirsdagsholdet på Ellevangskolen. 7.V havde arbejdet med at skulle designe et oversvømmelses sikret hus. Eleverne skulle se, hvilke muligheder, der var for at konstruere i 3D-modelleringsprogrammet TinkerCad. Eleverne fik konstrueret nogle rigtig fine huse og var meget optaget af detaljerne. En herlig dag med god energi og mange forskellige kreationer.

Gode kreative idéer

Samarbejde mellem DE32, Filmby Aarhus og Næshøjskolen i Harlev J.

Filmby Aarhus, DE32 og 5. årgang på Nøshøjskolen havde temadag og lavede POV film. Der blev arbejdet hårdt i workshops, lavet optagelser og redigeret.Digital dannelse på Elsted skole


D. 2. oktober var tirsdagsholdet på Elsted skole, hvor vi kørte digital dannelse i 4.a og 4. c Det var en rigtig fin dag, hvor elevernes holdninger og meninger kom rigt til udtryk.

Digital dannelse på Holme skole

Tirsdagsholdet var den 11. september på besøg på Holme skole i 4.a, hvor dygtige og aktive elever var de første gennem forløbet om digital dannelse.

Digikids styrer 1.A gennem Google

Mathias præsenterer den grundlæggende ide med at arbejde i skyen. Herefter tager Anna og Frida over.

Pigerne er Digikids, fordi de er optagede af det digitale. I dag hjælper de 1.A med at logge ind på Google Suite for Education, men de hjælper også klassekammerater og lærerne med hverdagens digitale udfordringer.

Eleverne i Digikids skal lære at hjælpe andre med hardware og software, men de skal også selv inspireres til at afprøve nye teknologier.

Digikids fungerer særlig godt i de mindre klasser, hvor de som vejledere kan hjælpe en lærer, som har brug for det, i specielle undervisningssituationer.

Vinylcut på Viby skole

Torsdagsholdet rykkede ud med en vinylcut workshop på Viby skole. Eleverne lavede de fineste portrætter til oppyntning i klassen. Alle elever nåede også at lave en ting hjem til. Vi introducerede programmet Adobe Capture, og de fik styr på brug af skolens egen Silhuette Cameo. Sjov og lærerig dag i selskab med kreative børn og voksne.

Designtænkning og maker-teknologi

1.A på Hasle skole bygger kuglebaner i lette materialer. Vi har fokus på, at eleverne skal prøve sig frem og gør sig deres egne erfaringer med forskellige typer af materialer og konstruktioner. De32 bidrager med visuel inspiration og hjælper eleverne med at gøre kuglebanerne interaktive. Det sker ved hjælp af hjemmelavede tastaturer og en lille stump kode i Scratch.

Læringsvejlederne afprøver teknologier og udfordres på det 21. århundredes kompetencer

De32 og Center for Læring præsenterer 14 workshops med metoder og teknologier, der fokuserer på de fire elevpositioner og det 21. århundredes kompetencer. Du kan læse mere om de de forskellige workshops her. Hvis du er interesseret, kan du under fanen 'kontakt De32' booke en light udgave af arrangement til din egen skole.

Jeg kan flyve, jeg kan flyve, jeg kan flyve

6. årgang opsætter musicalen 'Peter Pan' på Gammelgaardsskolen, og derfor skal Klokkeblomst og Peter Pan naturligvis op at flyve.

De32 hjælper eleverne med 'green screen'-optagelser og videoredigering. Vi benytter WeVideo værktøj, og det er et program, som man er nødt til at handle sig i gang med. Undervejs opdager man 'green screen'-funktionens muligheder og begrænsninger.

Prøv det! Det er mega sjovt.

Quick-wins til MinUddannelse

Morgenmøde med pædagogerne på Mårslet skole. Det er en præsentation af de grundlæggende funktioner i læringsplatformen, som afsluttes med et kig på elevplanen og kompetencespindet. Undervejs er der spørgsmål og tid til at afprøve de forskellige funktioner.

Video-afleveringer i MinUddannelse

4. c træner de 500 mest almindelige ord og afslutter med at aflevere en video af deres oplæsning . De afleverer en uredigeret webcam-optagelse via skoletube (varighed: 60 min). Efter 10-pausen udfordres 6. y med en redigeringsopgave. De skal optage og redigere deres nytårstaler i WeVideo, og derefter aflevere den i MinUddannelse (varighed: 90 min).

3D Print på Hasle Skole

Onsdags- og Torsdagsholdet hjalp til med 3D print under kunstugen på Hasle skole.

Temaet for 2. klasserne var ugler.

Kodning på Sabro-Korsvejskolen

8.- og 9. klasserne på Sabro-Korsvejskolen skulle stifte bekendtskab med kodning på en fagdag i december 2017. I løbet af dagen, kom klasserne gennem programmering af Lego Mindstorm robotter, blokkodning og arbejde med Makey Makey.

Alle kan kode!

3. årgang på Næshøjskolen er netop begyndt at blockprogrammere. Elever, pædagoger og lærere varmede op med at kode hinanden. Legen lærte dem de basale udtryk, og gav dem mod på at kaste sig over en række klassiske labyrint-opgaver:

Opgaverne udfordrer og udvikler bl.a. elevernes evne til at tænke abstrakt og deres evne til at tænke i processer.

Opgaverne på Hour Of Code er spilbaserede og af stigende sværhedsgrad.

Kombinationen af det legende og det udfordrende fungerer godt i denne sammenhæng. Eleverne får nemlig mod på at prøve sig frem, selvom stofområdet er helt nyt.

Se mere om Hour Of Code på https://code.org/ eller book DE32 ud på din skole.

Cool kuglebaner

Prøv det!

80 elever fra Gammelgaardsskolen byggede kuglebaner i uge 20. Banerne blev bygget i let forarbejdelige materialer, så alle elever kunne være med. Kuglebanen var en eksplorativ workshop, hvor der var der fokus på, at eleverne prøvede sig frem og gjorde sig erfaringer med forskellige typer af materialer og bærendekonstruktioner.

De32 bidrog til workshoppen med kendskab til makerteknologierne og med ro og rutine i arbejdet med den eksplorative tilgang.


Sig "ja"

Opgaven og de valgte materialer gjorde det let for underviserne af sige JA til eleverne. Der var grønt lys for alle ideer og eksperimenter, og det gav en rigtig god stemning blandt lærere og elever i det store åbne rum

FIRST LEGO League

I forbindelse med Lisbjergskolens deltagelse i FIRST LEGO League var De32 ude og "kickstarte" elevernes programmering og design af deres robot.

Efter en kort introduktion kastede eleverne sig med stor entusiasme ud i at løse udfordringer fra tidligere FLL-konkurrencer.


Henrik Helbo og Jeppe Berghuis fra De32 besøgte tirsdag den 10/10 Viby skole og 6.A for at "lege" matematik med LEGO Mindstorm robotter. Eleverne var virkelig skarpe og dygtige til at løse de forskellige udfordringer. Det var skønt at se, hvordan de tænkte ud ad boksen, og fandt kreative matematiske løsninger.

LEGO-Mindstorm FLL

Deltagelse i First Lego League-konkurrencen giver skoleeleverne en mulighed for at fordybe sig i årets FLL-baneudfordringer, tekniske overvejelser, fordybelse i teoriopgave og selvfølgelig deltagelse robotkørselskonkurrencen.

Video og billeder her viser robotholdet The Invaders fra Næshøjskolen, som laver 110 point. Herudover vandt de også prisen ”Kærneværdier” for deres gode sammenhold.

Læs mere om FLL og tilmeld jer til næste konkurrence i sensommeren på hjernekraft.org.

BeeBot-patruljen

-workshop på Sabro-Korsvej skolen.

Indskolingsklasser lærer begynderprogrammering med de små beeBot-robotter. Først leger vi at vi programmerer eleverne til at gå rundt på felter i klasselokalet. Dernæst får eleverne dansk/ matematik/ billedkunstopgaver, som de kan løse på store måtter med felter som robotten kan køre på.

Hour Of Code på Strandskolen.

De32 tilbyder Hour Of Code kurser for både nybegyndere og øvede klasser. Eleverne lærer at bruge blogprogrammering til at løse opgaver og gennemføre baner i kendte grafikuniverser fra f.eks. Angry Birds og Minecraft.

Se mere og Hour Of Code på https://code.org/ eller book DE32 ud på din skole.

Video og mundtlighed i matematikfaget

Ellevangskolens 6.y blev idag introduceret til Screencastify. I Screencastify arbejder eleverne med forskellige typer af skærmoptagelser. Ved at arbejde i Screencastify oplevede eleverne en ny og motiverende tilgang til matematikken, som især underbygger elevernes mundtlighed i faget.

Introduktion til vinylcut

Flere skoler i Århus kommune har nu investeret i en Silhouette Cameo vinylcutter og det betyder, at de 32 i stigende grad bruges til at introducere maskinen og dens mange muligheder. Her laver vi stencils og udklip i karton på vinylcutteren og det giver super mange muligheder til faget Håndværk og design. Vi ser frem til samarbejdet :)


Micro:bit / Ultra:bit

  • Vi arbejder med Micro:bits gennem DR's ultra:bits projekter.

  • Micro:bit er en lille kontroller der kan registrere og styre en del forskellige sensorer. Desuden indholder den et kompas, accelerator, 25 lysdioder og kan kodes til at styrer de forskellige sensorer.


Google Suite på Møllevangskolen

På Møllevangskolen mødtes Henrik, Jeppe og Mads med ledelse og GSFE frontløber Flemming. Dagsordnen var planlægning af skolens introduktionsaften, hvor alle lærere skal introduceres for GSFE.

Et rigtig godt møde, hvor mappestruktur, persondata og ideer til arbejde GSFE ind i Minuddannelse blev vendt og drejet. Tirsdagsholdet vender tilbage den 24. oktober med et oplæg, hvor alle lærere skal introduceres til en ny mappestruktur og lære at samarbejde med GSFE.