Aktuality


  Školní rok 2017/2018

Kontrola šatních skříněk a odevzdání všech klíčů proběhne v pondělí.

V úterý proběhne poslední zvonění a současně  kurz ochrany člověka. Každý si prosím doneste obvazový materiál.

Ve středu 27.6.2018 půjdeme společně nacvičovat šerpování v parku.

28.6.2018 budou vyhodnoceni nejlepší žáci.

 29. 6.  proběhne zhodnocení školního roku a předávání vysvědčení ( první 2 vyučovací hodiny).Fotografování třídy proběhne 30.5.2018

Připomenutí:  7. a 9.5.2018 je ředitelské volno. V tyto dny nebude fungovat družina ani školní jídelna. 

Ve čtvrtek dne 19.4. 2018 od 16:00 proběhnou třídní schůzky II. stupně ZŠ. Alice Vernerová


Lepší místo ve škole - startuje hlasování o nejlepší projekt. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/lepsi-misto-ve-skole-startuje-hlasovani-o-nejlepsi-projekt/


Základní škola se zapojila do projektu, který má za cíl zlepšit prostředí školy. Více informací v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/projekt-udelejme-ze-zruce-lepsi-misto-mas-napad-jak-vylepsit-svou-skolu/

V letošním školním roce opět pořádáme zahraniční zájezd. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd-bledske-jezero-postojenska-jeskyne-benatky/

Vážení rodiče, z rozhodnutí pedagogické rady bude od 20.4.2017 po žácích důsledně vyžadováno dodržování školního řádu, podle kterého mají žáci mít vypnuté mobilní telefony a veškeré zvukové nosiče, mají je mít uložené ve školní tašce. Za jejich poškození nebo ztrátu nenese škola zodpovědnost. Výjimku tvoří pouze povolené využívání mobilních telefonů ve výuce. Výše uvedené nařízení školního řádu platí v hodinách i o přestávkách. Při porušování tohoto nařízení bude postupováno v souladu se školním řádem. 
Alice Vernerová