Aktuality


Ve čtvrtek 29.11.2018 se uskuteční exkurze z fyziky 9.ročníků  do Techmania Science Centra v Plzni. Vybíráme  400,-Kč. V částce je zahrnuta doprava busem do Plzně a zpět, celodenní vstupné do expozice Science Centra a expozice Planetária a též promítnutí 3D filmu Hluboký vesmír. V. Nulíček31.08.2018  Ve čtvrtek 6. září 2018 od 16.00 hodin je třídní schůzka ve třídě 9. B. Od 16.30 hodin v učebně fyziky jsou informace výchovného poradce. Šrachta.
Základní škola Zruč nad Sázavou pořádá

   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

       4. dubna 2018

          Nabízíme:

·      Během dopoledne možnost navštívit vyučování ve všech ročnících

·      Prohlídku prostor heren školní družiny od 10.00 – 11.00 hodin

·      Prohlídku odborných učeben informatiky, jazyků, přírodopisu, fyziky, hudebny, výtvarny.

 Prosíme, dodržujte začátky hodin:  7.55, 8.50, 9.55, 10.50, 11.45, 12.40.

Všichni jste srdečně vítáni!

                     Ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno na dny: 5. 3. 2018, 7. 5. a 9. 5. 2018, 15. 6.                     2018 Důvody:  Vzdělávání pedagogického sboru .  Údržba a stavební úpravy ve ŠJ.  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků – Slovinsko, Itálie V tyto dny nebude fungovat                             školní družina ani školní jídelna.  Šrachta.                     


                       Od 1.2.2018 změna třídního učitele - Mgr. Karel Šrachta

Lepší místo ve škole - startuje hlasování o nejlepší projekt. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/lepsi-misto-ve-skole-startuje-hlasovani-o-nejlepsi-projekt/

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 23.11.2017 se bude konat třídní schůzka třídy 8.B - od 16.00 hod.
S pozdravem
Mgr. Kulík8. ročníky:
Dne 10. 11. budou žáci psát souhrnnou práci z matematiky. V testu budou příklady obsahující mocniny, odmocniny, slovní úlohy na užití Pythagorovy věty a základní geometrické konstrukce. Zároveň si vyberu ke kontrole školní sešity. Jedná se o kontrolu obsahu, nikoliv úpravy. Děkuji. Nešporová Myslivcová

Dějepisná olympiáda - 8. ročníky
- prosím o prostudování tohoto odborného odkazu - Mgr. Peroutková
http://skompasem.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/ceskoslovensko-v-letech-1918-1939-petr-daubner.html
Základní škola se zapojila do projektu, který má za cíl zlepšit prostředí školy. Více informací v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/projekt-udelejme-ze-zruce-lepsi-misto-mas-napad-jak-vylepsit-svou-skolu/

 V letošním školním roce opět pořádáme zahraniční zájezd. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd-bledske-jezero-postojenska-jeskyne-benatky/

      Pracovní činnosti - za příznivého počasí budeme pracovat na budování a údržbě školní zahrady, proto je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení a obuv.
 
Začátek školního roku: 
Školní rok 2017 - 2018 začíná v pondělí 4.9.2017.
Program dne: 1. Organizace školního roku
                          2. Seznámení s rozvrhem hodin
                          3. Proškolení žáků - Školní řád a BOZP ve škole
Čas ukončení dne ve škole: 9.35 hod.

V pondělí 4.9.2017 budou žákům vydávány obědy od 10.30 do 12.30 hodin.


Třídní schůzky:
Z organizačního důvodu se koná třídní schůzka třídy 8.B ve středu 6.9.2017 od 15.30 hod. v hlavní budově D na 2. stupni ( stejná učebna jako v minulém školním roce - viz třída 7.B )
Mgr. R. Kulík - třídní učitel

Zeměpisná exkurze na Sněžku:
Zeměpisná exkurze na Sněžku se uskuteční v úterý 19.9.2017.
Je nutné prosím uhradit částku 300,- Kč ( autobus, lanovka ) nejpozději do pátku 15.9.2017.
Děkuji, Mgr. KulíkVážení rodiče, 

rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda. Protože je k registraci důležitý souhlas zákonného zástupce, žádáme vás, abyste vyjádřili svůj souhlas při registraci ve formuláři: 

http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1

Je důležité se registrovat včas, nejpozději do 30. 9. 2017. Vážení rodiče,


dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.


těším se na vaši účast


Michal Šnaider

předseda SRPŠ • Úprava výuky v týdnu 19. - 22. 12. 2016:

Pondělí 19. 12. 2016 dle rozvrhu, II. stupeň bez odpoledního vyučování.

Úprava výuky 20. – 21. 2016 –  II. stupeň do 12.25.

Čtvrtek 22. 12. 2016: II.stupeň do 12:25 – část dopoledne vánoční posezení, část vánoční turnaj


 • Prosím o zaplacení 10,-Kč na vzdělávací program, kdo ještě tak neučinil, a to do pondělí 21.11. Děkuji ˇ • Třídní schůzky – čtvrtek 10. 11. 2016 od 16:00 h

 • 26. – 27. 10 – Podzimní prázdniny, 28. 10. – Státní svátek

 • V letošním školním roce opět plánujeme zahraniční poznávací zájezd. Tentokrát do německo-rakouského pohraničí. Berchtesgaden - Orlí hnízdo - Königssee - jezera Solné komory.                           Bližší informace na http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd/

 • V pátek  7.října se ukuteční první blok primární prevence a to 2., 3. a 4. vyučovací hodinu.

 • Do pátku 30.9. vybírám podepsaný souhlas rodičů s účastí žáka na lyžařském výcviku. NEZAPOMEŇTE!!!

 • Ve škole se objevily vši. Prosím o důkladnou kontrolu vlasů!

 • Školní KNIHOVNA se OPĚT OTEVÍRÁ! Od 21. 9. bude otevřena vždy ve středu od 7.00 do 7.40 hodin a ve čtvrtek o veliké přestávce. 

 • 26. – 27. 10 – Podzimní prázdniny, 28. 10. – Státní svátek

 • Do 3.10.vybíráme 30,-Kč na vzdělávací program Zayferus - Letové ukázky dravců, který se uskuteční v úterý 4. 10. 2016 od 10.00 – 11.15. ŠK

 • Atletický pohár - 29.9.2016. 

 • Státní svátek – 28. 9. 2016

 • Na zasedání Rady třídních zástupců (za třídu 7.B paní Formanová, nově paní Pekárková) byl odsouhlasen příspěvek SRPŠ 150,- KčZároveň byly projednány nová pravidla pro přispívání. Pravidelný příspěvek na výlet zůstává ve výši 50,- Kč na žáka. Do pátku 14. 10. prosím o uhrazení částky 150 Kč. Děkuji.

 • Ze školy byl odstraněn svačinový automat firmy Delikomat. Tyto změny souvisí s novou legislativou.

 • Vážení rodiče, žádáme Vás o spolupráci na zlepšení dopravně bezpečností situace  před  ZŠ a MŠ v době před začátkem vyučování. Své děti vysazujte u autobusové zastávky Na Pohoří. K parkování využijte parkovací místa u zastávky Na Pohoří, u Tesca nebo parkovací pruh u školní jídelny. Děkujeme!  Šárka Kaňkovská

 • V pátek 30. 9. 2016 bude z provozních důvodů výuka na II. stupni ukončena ve 12.25.ŠK

 • Prosím o zaplacení příspěvku SRPŠ 150,-Kč a to do 14.10.2016

 • Prosím o zaplacení zálohy  1500,- Kč na lyžařský kurz a to do 30.9. a odevzdání písemného souhlasu o zařazení žáka na LSVVZ . • I v letošním školním roce pokračuje sběr papíru a sběr PET víček  pro Dobrého anděla


 • První blok primární prevence se uskuteční v pátek 7.října.
Témata bloků PP pro 7. ročník:
1. zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě 
2. kyberšikana, netolismus, sdělovací prostředky, facebook 
3. lidské tělo, zdravotní rizika, závislost, legální návykové látky 


Školní rok 2016/2017 začíná 5. září 2016.


V pondělí 5. září 2016 končí výuka v 9.00 hodin. Přineste si: klíček od skříňky, přezůvky, psací potřeby, svačinu a dobrou náladu.¨


V přiloženém dokumentu naleznete seznam sešitů do 7. ročníku na školní rok 2016/2017. 


Do čtvrtka 8. 9. vybíráme  158,- Kč (79,-pracovní sešit Hravá čeština a 79,-pracovní sešit matematiky) Děkuji.  


Školní rok 2016/2017 začíná 5. září 2016. 
Tento den probíhá výuka pouze první vyučovací hodinu.
Obědy se vydávají od 10. 00 do 12. 30 hod.


Goodbye summer...goodbye holidays!Ċ
Sarka KANKOVSKA,
30. 8. 2016 9:34